28.12.2015

LM noteiks gadījumus, kad jāveic brīvprātīgā darba veicēju apdrošināšana


Labklājības ministrija (LM) atbilstoši Saeimas pieņemtajam Brīvprātīgā darba likumam ir izstrādājusi tiesisko regulējumu, paredzot gadījumus, kad veicama brīvprātīgā darba veicēju dzīvības un veselības apdrošināšana.

 

Brīvprātīgā darba veicēji būs nodrošināti ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā tajos darbos, kur pastāv būtisks risks darba veicēja drošībai un veselībai, kā arī paaugstināts nelaimes gadījumu risks.

 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 22. decembrī, valdībā apstiprinātie Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā.

 

Brīvprātīgā darba organizētājs nodrošinās brīvprātīgā darba veicēja apdrošināšanu, pirms darba veikšanas uzsākšanas slēdzot ar apdrošinātāju līgumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, ja brīvprātīgā darba veicējs veiks brīvprātīgo darbu, kas ir noteikts šo noteikumu pielikumā, proti, darbs paaugstinātas bīstamības apstākļos, darbs ar bīstamām vielām, darbs, kuru veicot ir iespējama darbu veicēja krišana no vairāk nekā 5 metru augstuma u.c.

 

Apdrošināšanas līgumu varēs neslēgt, ja brīvprātīgā darba veicējam, uzsākot darbu, jau būs spēkā esošs apdrošināšanas līgums par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem ar noteikumiem atbilstošiem nosacījumiem (piemēram, noteiktā apdrošināšanas atlīdzība invaliditātes gadījumā ne mazāka kā 10 000 euro) uz visu darba periodu.

 

Valsts  darba inspekcijas gada pārskata dati liecina, ka 2014. gadā nelaimes  gadījumos Latvijā cietuši 1763 nodarbinātie, no kuriem 213 ir guvuši  smagas traumas un 41 ir gājis bojā. Salīdzinājumā ar 2013. gadu nelaimes  gadījumos darbā cietušo skaits ir palielinājies par 9%, smagi cietušo  skaits samazinājies par 7%, bet bojā gājušo skaits ir palielinājies par  25%.