28.12.2015

Jūrmalas pilsēta saglabā kūrorta statusu


Kūrorta statusa izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi Jūrmalas pilsētas domes pārskatu par tās administratīvās teritorijas atbilstību kūrorta statusam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izvērtējot vides kvalitātes rādītājus, paredzēto kūrorta attīstību, ņemot vērā administratīvajā teritorijā pieejamos dabas dziednieciskos resursus un esošo tūrisma infrastruktūru pieņemts lēmums par kūrorta statusa saglabāšanu Jūrmalas pilsētai.

 

Saskaņā ar kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību, pašvaldība, kuras teritorijai piešķirts kūrorta statuss, ne retāk kā reizi divos gados iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paredzēto kūrorta attīstību un vides kvalitātes rādītājiem. Pārskatu izvērtē un atzinumu sniedz Kūrorta statusa izvērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Ekonomikas, Veselības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

 

Jūrmala ir pirmā Latvijas pilsēta, kas ieguvusi kūrorta statusu 2013.gada 20.novembrī. Kūrorta statuss piešķirts visai Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai, izņemot Vārnukroga, Priedaines un Bražciema teritorijas. Šī gada 27.oktobrī Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, ar kuru tiek piešķirts kūrorta statuss arī Liepājas teritorijai no Tirdzniecības kanāla līdz Pērkones kanālam, ietverot tajā Jūrmalas parku, vēsturisko apbūvi, sporta kompleksu, bērnu rotaļu laukumu, Piejūras slimnīcas teritoriju un veloceliņus.

 

Kūrorta statusu iespējams iegūt, atbilstot vairākiem nosacījumiem – kūrorta teritorijā ir pieejami dabas dziednieciskie resursi, tajā darbojas vismaz viena kūrorta ārstniecības iestāde un dabas dziednieciskie resursi tiek izmantoti, lai nodrošinātu teritorijā šīs iestādes darbību. Vides kvalitātes rādītājiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, turklāt teritorijā jābūt izveidotai atbilstošai tūrisma infrastruktūrai un teritorijas attīstībai jātiek mērķtiecīgi plānotai.