30.12.2015

Elektroenerģiju par samazinātu cenu saņems trūcīga vai maznodrošināta ģimene, daudzbērnu ģimene, kā arī ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un persona ar I invaliditātes grupu


Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu 2015. gada sākumā elektroenerģija vairs netiek subsidēta visām mājsaimniecībām. Vienlaikus ir svarīgi nodrošināt, ka elektrība ir pieejama arī mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Tāpēc Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktas vairākas mērķgrupas, kurām ir piešķirts aizsargāta lietotāja statuss, kas ļauj saņemt atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju. Atbalstu var saņemt:

  • trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona);
  • daudzbērnu ģimene;
  • ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti;
  • persona ar I invaliditātes grupu.

 

Kā iepriekš ziņots, Ministru kabinets šā gada 1. decembra sēdē apstiprināja kārtību, kādā turpmāk tiks nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniegs informāciju par aizsargātā lietotāja statusu. Kārtība stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

 

Saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem aizsargātajiem lietotājiem elektroenerģija tiks nodrošināta par šādām cenām:

1)      trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu ne vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0.0131 eiro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī);

2)      daudzbērnu ģimenei ne vairāk kā 300 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0.0131 eiro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā mēnesī).

 

Tas ļaus ietaupīt vidēji 3-15 eiro no ikmēneša rēķina atkarībā no patēriņa.

 

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizē konkursu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kurš sniegs aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu divus gadus.

 

Līdz konkursa noslēgšanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs - AS “Latvenergo”. Atbalstu var attiecināt uz jebkuru AS “Latvenergo” tirdzniecības zīmola “Elektrum” līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda “Elektrum” līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.

 

Elektroenerģijas lietotāji, kuri atbilst aizsargātā lietotāja statusam - 1.grupas invalīdi, vecāki ar bērnu invalīdu  un  daudzbērnu ģimenes, kur bērns līdz 24 gadu vecumam turpina mācīties, aicināti vērsties uzņēmumā AS “Latvenergo”, lai pieteiktos minētā atbalsta saņemšanai. Visērtāk pieteikties var portālā www.elektrum.lv.

 

Savukārt informāciju par maznodrošinātajām un trūcīgajām personām apkopos pašvaldību sociālie dienesti, tādēļ šiem elektroenerģijas lietotājiem papildus nekur nav jāvēršas. Arī tām daudzbērnu ģimenēm, kuras tika atbalstītas 2015.gadā un kurām daudzbērnu ģimenes statuss saglabāsies 2016.gadā, vēlreiz nav jāpiesakās, jo atbalstu organizēs elektroenerģijas tirgotājs AS “Latvenergo”.