24.05.2018

Baltijas valstu lauksaimniecības ministru kopīgais viedoklis nemainās – tiešie maksājumi lauksaimniekiem jāizlīdzina


Trešdien, 23. maijā, Viļņā notika Baltijas valstu lauksaimniecības ministru – zemkopības ministra Jāņa Dūklava, Igaunijas lauku attīstības ministra Tarmo Tamma un Lietuvas jaunā lauksaimniecības ministra Ģiedra Surpļa – tikšanās, kurā politiķi apliecināja, ka arī turpmāk Baltijas valstis neatkāpsies no prasības par tiešo maksājumu izlīdzināšanu ES lauksaimnieku starpā nākamajā plānošanas periodā no 2021. līdz 2028. gadam. “Baltijas valstu kopīgā pozīcija nemainās – arī turpmāk mēs būsim vienoti savā prasībā. Ar Igaunijas lauku attīstības ministru Tarmo Tammu bijām ļoti gandarīti, ka nesen amatā apstiprinātais mūsu jaunais kolēģis – Lietuvas lauksaimniecības ministra Ģiedrs Surplis stingi atbalsta šo kopīgo nostāju,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Jau ziņots, ka š.g. 13. martā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas lauksaimniecības ministri pēc zemkopības ministra Jāņa Dūklava ierosinājuma tikās Rīgā un parakstīja kopīgo deklarāciju par EK paziņojumu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”, deklarācijā vienojoties par kopīgu pozīciju sarunās ar EK par ES Kopējās lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada.

 

Baltijas valstis prasa Eiropas Komisijai  (EK) izlīdzināt tiešos maksājumus dalībvalstu starpā, jo pašreizējais  atšķirīgais atbalsta līmenis kropļo tirgu. Baltijas valstis norāda, ka  KLP nodrošināšanai arī turpmāk jāparedz pietiekams finansējums, kas  atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību, nekaitīgas,  kvalitatīvas un daudzveidīgas pārtikas ražošanu, kā arī nodarbinātības  un izaugsmes iespējas lauku apvidos, jo KLP atbalsts lauku attīstībai  dod dalībvalstīm iespējas uzlabot konkurētspēju un veicināt efektīvu un  ilgtspējīgu ekonomiku un lauku apvidu attīstību. Latvija, Lietuva un  Igaunija atbalsta EK vēlmi turpināt vienkāršot un modernizēt KLP – tai  ir jābūt vienkāršai un saprotamai lauksaimniekiem un citiem  iedzīvotājiem, maksimāli samazinot administratīvās izmaksas zemniekiem  un valsts pārvaldei.