31.05.2018

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES nākotnē vairāk jāgādā par labvēlīgiem nosacījumiem paaudžu nomaiņai lauksaimniecībā


No 3. līdz 5. jūnijam zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības ministru neformālo sanāksmi Sofijā, kurā pēc ES Padomē prezidējošās valsts – Bulgārijas – ierosinājuma dalībvalstu ministri diskutēs par risinājumiem tādā ES aktuālā jautājumā kā paaudžu nomaiņa lauksaimniecībā. 

 

Gan ES kopumā, gan arī Latvijā jauniešu īpatsvars lauksaimniecības sektorā ir ļoti zems. “Eiropas Savienībā ir sākušās diskusijas par Kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem un nosacījumiem, kas būs spēkā pēc 2020. gada. Tādēļ, lai lauksaimniecība varētu veiksmīgi attīstīties, ir jāparedz tādi nosacījumi, kas veicinās jaunu lauksaimnieku ienākšanu nozarē un paaudžu nomaiņu. Latvijas pieredze rāda, ka jauno lauksaimnieku atbalsta pasākumi ir efektīvi un tiem ir pozitīvs rezultāts, tādēļ tos ir jāsaglabā arī turpmāk,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Latvijā jauniem cilvēkiem, kas vēlas nodarboties ar lauksaimniecību, tiek piešķirts īpašs finansiāls atbalsts līdz 40 tūkstošiem eiro saimniekošanas sākšanai, tajā skaitā, ražošanas pamatlīdzekļu, zemes un dzīvnieku u.tml. iegādei. Izmantojot šo pasākumu, Latvijā  kopš 2014. gada savu lauksaimniecisko darbību sākuši vai pārņēmuši jau esošu saimniecību 306 jaunie lauksaimnieki ar kopējo publisko finansējumu 12 miljoniem eiro. Jaunie lauksaimnieki saņem arī papildus tiešos maksājumus. Šie atbalsta pasākumi tiek finansēti no ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) finansējuma.

 
Vienlaikus atbalsts Latvijas jaunajiem lauksaimniekiem ir atkarīgs no tā, kāds KLP finansējuma apmērs kopumā Latvijai tiek un nākotnē tiks piešķirts. Tādēļ zemkopības ministrs Jānis Dūklavs norāda, ka galvenais priekšnoteikums veiksmīgam Latvijas jauno lauksaimnieku atbalstam ir finansējuma izlīdzināšana tiešajiem maksājumiem un nesamazināts finansējums lauku attīstībai.