05.06.2018

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Balvu novadu


Trešdien, 6. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Balvu novadā piedalīsies Zemkopības ministrijas (ZM) un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīkotajā informatīvajā seminārā par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstību pēc 2020. gada un Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātēm 2018. gadā.

 

Tāpat seminārā ZM speciālisti informēs par siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežošanas pasākumiem augkopības un lopkopības saimniecībās, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvji stāstīs par valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu. Savukārt Lauku atbalsta dienesta pārstāvji informēs par aktualitātēm atbalsta pasākumos, bet a/s “Attīstības finanšu institūcijas Altum” pārstāvji informēs par valsts atbalsta programmām uzņēmējdarbības attīstībai laukos. Seminārā stāstīs arī par aktualitātēm vides aizsardzības jomā, tostarp kūtsmēslu apsaimniekošanas prasībām, un veterinārās uzraudzības jomā.

 

Seminārs norisināsies Kubulu pagasta kultūras namā, Balvu ielā 15, Kubulu pagastā, Balvu novadā no pulksten 10.00.