08.06.2018

Bergmanis: NATO spēkiem jābūt gataviem reaģēt nekavējoties, ja rodas tāda vajadzība


Briselē notiekošās NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis piedalījās Ziemeļatlantijas padomes sanāksmē, kurā ministri pārrunāja gatavošanos jūlijā gaidāmajam NATO samitam un tā dienaskārtību, norādot, ka liela uzmanība tiks pievērsa alianses aizsardzības un atturēšanas spēju stiprināšanai, NATO komandstruktūras pilnveidošanai un aizsardzības izdevumu sloga sadalījumam starp dalībvalstīm.

 

Sanāksmes laikā aizsardzības ministrs uzsvēra, ka viena no Latvijas prioritātēm Pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) ietvarā ir militārās mobilitātes sekmēšana, kas ļaus paātrināt un uzlabot militārā personāla un transporta pārvietošanu Eiropā, kā arī operatīvi reaģēt uz krīzēm, pārvietojot militāros spēkus, tostarp NATO spēkus.

 

“NATO spēkiem jābūt gataviem reaģēt nekavējoties, ja rodas tāda vajadzība. Mums jābūt spējām ātri pārvietoties gan Eiropas teritorijā, gan nodrošināt papildspēku ierašanos no ASV un Kanādas. Tāpēc, gatavojoties samitam, mums aktīvi jāstrādā pie attiecīgo prasību precizēšanas NATO, kā arī sadarbības koordinēšanas ar ES. Laiks saprast, ka sekmīga sabiedroto spēku pārvietošanās Eiropā nebūs iespējama bez detalizēta un koordinēta darba starp valstīm un starptautiskām organizācijām. Šim darbam ir jābūt vienai no alianses prioritātēm un praktiski pasākumi ir jāsāk nekavējoties,” uzsvēra R. Bergmanis. 

 

R. Bergmanis norādīja, ka Latvija militārās mobilitātes jomā rādījusi labu piemēru citām NATO dalībvalstīm, jo ir pielāgojusi vairākus normatīvos aktus, tādējādi vienkāršojot un atvieglojot loģistikas procesus, taču vēl nepieciešams izstrādāt militārajām prasībām atbilstošus tehniskos risinājumus un attīstīt infrastruktūru.

 

NATO aizsardzības ministri sanāksmes laikā vienojās par nepieciešamību attīstīt NATO Gatavības iniciatīvu, kuras mērķis ir NATO spēku gatavības paaugstināšana visās alianses valstīs, palielinot spēku reaģēšanas ātrumu.

 

Tāpat aizsardzības ministri apliecināja, ka jāturpina ciešā sadarbība starp ES un NATO un uzsvēra līdz šim panākto progresu, piemēram, sadarbībā kiberdrošības jomā.

 

NATO aizsardzības ministru sanāksme turpinās, un šodien ministri pārrunās starptautisko operāciju aktualitātes – alianses lomu Irākas drošības spēku aizsardzības spēju veidošanā, kā arī turpmāko atbalstu NATO apmācības operācijai „Resolute Support” Afganistānā.

 

Jau ziņots, ka no 7. līdz 8. jūnijam aizsardzības ministrs R. Bergmanis piedalās NATO ministru sanāksmē Briselē, Beļģijā, kurā ministri diskutē par alianses pielāgošanos mūsdienu drošības izaicinājumiem. NATO komandstruktūras pilnveidošanu, NATO aizsardzības spēju attīstību un NATO paplašinātās klātbūtnes nozīmi reģionālas drošības stiprināšanā.

 

NATO aizsardzības ministru sanāksmi Briselē vada NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs (Jens Stoltenberg).