15.06.2018

Ministru prezidents reģionālajā vizītē apmeklē Ikšķili


Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 15. jūnijā, devās reģionālajā vizītē uz Ikšķili.

Tās ietvaros Ministru prezidents tikās ar Ikšķiles pašvaldības vadību, deputātiem un pašvaldībā strādājošajiem uzņēmējiem. Tikšanās laikā tika diskutēts par valstij un pašvaldībai aktuāliem jautājumiem.

Īpaša uzmanība tika pievērsta valstī veiktajām reformām izglītības sistēmā, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar infrastruktūras attīstību. Uzrunājot klātesošos, M. Kučinskis uzsvēra nepieciešamību sastrādāties pašvaldībām, veidojot sadarbības teritorijas.

“Svarīgi, lai sadarbība būtu praktiska, lai tās ietvaros katra pašvaldība dotu labāko, kas tai ir,” sacīja M. Kučinskis.

Tāpat vizītes ietvaros M. Kučinskis apmeklēja Ikšķiles jaunā vidusskolas sākumskolas korpusa piebūvi un Pirmskolas izglītības iestādi “Čiekuriņš”. Jaunā Ikšķiles vidusskolas sākumskolas korpusa būvniecība tika uzsākta 2016.gada oktobrī. Ēkas nodošana ir paredzēta 2018.gada 20.jūnijā, un ar 1.septembri šajā iestādē mācības uzsāks 480 audzēkņi. Savukārt Pirmskolas izglītības iestādē “Čiekuriņš” 2017.gada maijā tika uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ar baseinu būvniecība. Projekta ietvaros tiek izbūvēta un aprīkota 3523 kvadrātmetrus liela pirmsskolas izglītības ēka un labiekārtota teritorija 2,1 hektāra platībā, kurā atradīsies bērnu rotaļu un sporta laukumi, piebraucamais ceļš un autostāvvietas.