15.06.2018

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča austrumu piekrastē pilnībā apgūts reņģu nozvejas 2018. gada limits un zveja ar stāvvadiem apturēta


Šajā sezonā, pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos bijusi ļoti laba reņģu zveja ar stāvvadiem, tādēļ šīs sugas nozvejas 2018. gada limits jau ir pilnībā apgūts līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā (Limbažu un Salacgrīvas novadu administratīvo teritoriju piekraste). Šā iemesla dēļ šajos ūdeņos šogad ir nācies apturēt tālāko stāvvadu zveju. Tai pašā laikā citos Rīgas jūras līča piekrastes rajonos zvejnieki turpina aktīvi zvejot reņģes ar stāvvadiem un, iespējams, pavisam drīz tiks apgūts arī tiem noteiktais nozvejas limits.

 

2018. gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos tika noteiktas 2341 tonnas reņģu zvejas iespējas, no kurām 487 tonnas reņģu zvejas iespējas tika iedalītas Austrumu ģeogrāfiskajam rajonam – Limbažu un Salacgrīvas novadam. Šeit gan jāpiebilst, ka kopējā Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, Latvijai bija par 7% mazāka, kas arī papildus veicināja ātrāku reņģei iedalītā nozvejas apjoma piekrastes ūdeņos apgūšanu.

 

Saskaņā ar jaunāko informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā 2018. gada 12. jūnijā sasniedza 494 tonnas. Tādejādi konstatēts, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā noteiktās 487 tonnas reņģu zvejas iespēju ir pilnībā izmantotas un šīs sugas zveja ar stāvvadiem ir pārtraucama. 

 

Reņģu zveju pēc nozvejas limita apgūšanas Rīgas līča piekrastes attiecīgajā rajonā nepieciešams apturēt, lai nenotiktu šīs sugas pārzvejošana, kas varētu novest pie reņģu nozvejas limitu samazināšanas Rīgas jūras līcī turpmākajos gados. Šādā gadījumā negatīvi tiktu ietekmēti pilnīgi visi zvejnieki, kuri zvejo šajos ūdeņos. 

 

Saistībā ar reņģu zvejas prognozēm 2019. gadam, šī gada maija beigās izplatītais Starptautiskās jūras pētniecības padomes (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) zinātniskais padoms par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā vieš cerības, ka Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota nākošgad varētu pieaugt par 7%. Tātad piekrastes zvejniekiem  atkal varētu pieaugt zvejas iespējas.

 

Papildus informējam, ka Rīgas jūras līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā tiek apturēta tikai reņģu zveja ar stāvvadiem, kamēr reņģu zvejai ar tīkliem nodalītie 4%, jeb 100 tonnas no kopējā piekrastei noteiktā reņģu nozvejas apjoma vēl var tikt zvejoti arī šajos ūdeņos. Pārējie ģeogrāfiskie rajoni var turpināt savu stāvvadu zveju, kamēr tiem noteiktais nozvejas limits nav pilnībā apgūts un zveja šajos rajonos netiek apturēta.


Zemkopības ministrijas 2018. gada 13. jūnija lēmumu Nr.4.1-12/52 Par  reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņu Austrumu  ģeogrāfiskajā rajonā 2018. gadā skatīt šeit.