19.06.2018

Plāno noteikt stingrākas prasības kredītiestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kas tieši iesaistīti finanšu pakalpojumu sniegšanā


Otrdien, 19. jūnijā, Ministru kabinets (MK) izskatīs Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus Kredītiestāžu likumā. To mērķis ir stiprināt Latvijas finanšu sistēmu un veicināt stabilu tās ilgtermiņa attīstību.

Likumprojektā ir noteikts, ka finanšu pakalpojumu sniegšanā tieši iesaistītie kredītiestādes darbinieki nedrīkstēs būt sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (kamēr sodāmība nav dzēsta vai noņemta). Tāpat finanšu pakalpojumus kredītiestādēs nevarēs sniegt tādas personas, kurām ir aktīvs fiziskās personas maksātnespējas process un nav pagājis viens gads kopš maksātnespējas procesa beigām. Šādi nosacījumi iekļauti, lai pārbaudītu kredītiestādēs strādāt gribošo un strādājošo personu atbilstību darba pienākumiem un nodrošinātu sabiedrības uzticību finanšu sektoram, kā arī sargātu klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Vienlaikus likumprojektā ir iekļauta norma par aizliegumu kredītiestādes akcionāram – fiziskai personai ar tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību (10% un vairāk) – būt par šīs pašas kredītiestādes valdes locekli, valdes priekšsēdētāju vai kredītiestādes augstākajā vadībā ietilpstošu darbinieku. Tas neizslēdz iespēju kredītiestādes valdei vai augstākajai vadībai iegūt mazāku daudzumu akciju, tādējādi nodrošinot izkliedētu akcionāru struktūru. Tāpat iespējams iegūt tāda veida akcijas, kas nedod balsstiesības, bet, piemēram, ir būtiskas kā motivācijas instruments. Akcionāra dalība kredītiestādes padomē netiek ierobežota. Neatkarīga un efektīva kredītiestādes padome labāk nodrošina ne tikai noguldītāju, bet arī mazākuma akcionāru intereses, kā arī vairāk rūpējas par savu un bankas reputāciju, un vairāk disciplinē valdi.

Ņemot vērā, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi esošo valdes locekļu iecelšanu amatā, un lai nodrošinātu iegūto tiesību aizsardzību, likumprojekts nosaka vispārēju izņēmumu tiem valdes locekļiem, kuri jau ir iecelti amatā.

Likumprojekts nodrošina finanšu sektora reputācijas uzlabošanu un drošību, kā arī ir vērsts uz finanšu noziegumu apkarošanu. FM vērtē, ka tādējādi tiks pozitīvi ietekmēta tautsaimniecība kopumā.

Pēc izskatīšanas MK par likumprojektu vēl lems Saeima.

Likumprojekts skatāms MK mājaslapā.