19.06.2018

Precizēti noteikumi par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku un ganāmpulku apzīmēšanu un reģistrēšanu


Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtībā, lai precizētu noteikumos lietotos terminus un papildinātu informācijas apriti Lauksamniecības datu centra (LDC) reģistrā.

Grozījumi papildina noteikumus ar termina “dzīvnieku pircējs” definīciju, ar to apzīmējot personu, kura pērk dzīvniekus kaušanai tiešai pārvietošanai no izcelsmes novietnes uz kautuvi, tādējādi nodrošinot dzīvnieku izsekojamību un sabiedrības veselību.

Ir precizēta cūku dzīvnieku klasifikācija, to saskaņojot ar citos noteikumos, piemēram, cūku labturības noteikumos, lietotiem terminiem.

Turpmāk būs aizliegta nederīgas dzīvnieku pases izmantošana. Grozījumi noteikumos paredz situācijas, kad īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvniekam izdoto pasi nodod LDC, un ir noteikta arī LDC centra turpmākā rīcība ar šo dokumentu.

Ir arī precizētas prasības produkcijas ieguvei no ierobežotās platībās turētiem savvaļas sugu dzīvniekiem, lai novērstu situācijas, kad mežā nomedīto briežu un mežacūku gaļa tiek uzdota par briežu dārzos audzētu meža dzīvnieku gaļu. Precizējums ļaus Pārtikas un veterinārajam dienestam kontrolēt briežu apriti arī pēc briežu dārziem izsniegto krotāliju skaita.

Vairāk informācijas - noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.