26.06.2018

Pilnveido ārstniecības personu darbību regulējošos noteikumos


Otrdien, 26. jūnijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināta Veselības ministrijas izstrādātā piecu noteikumu projektu pakotne*, kas precizē esošo normatīvo regulējumu.

Paredzēts, ka izstrādātie grozījumi veicinās ārstniecības personu atgriešanos un palikšanu nozarē. Piemēram, māsu palīgiem samazināts tālākizglītības punktu skaits, kas nepieciešams pārreģistrācijai ārstniecības personu reģistrā. Māsu palīgu profesionālās pilnveides apjoms, veicot pārreģistrāciju, samazināts no 150 uz 100 akadēmiskajām stundām, samērojot to ar tālākizglītības punktu skaitu, kas nepieciešams māsām un vecmātēm. Tāpat atviegloti nosacījumi ārstniecības personām veikt pārreģistrāciju.

Grozījumi paredz arī iespēju jaunās ārsta apakšspecialitātes iegūt ārpus rezidentūras. Noteikts, ka jaunās apakšspecialitātes – neirofiziologs, invazīvais radiologs, mugurkaulāja ķirurgs - bez rezidentūras programmas apguves var iegūt tikai attiecīgajā pamatspecialitātē sertificēta ārstniecības persona, kā arī noteikti kritēriji to apguvei. Noteikumu grozījumi paredz arī medicīnas studentiem iespēju speciālista uzraudzībā strādāt kā medicīnas asistentam.

Izstrādātie noteikumu grozījumi paredzēti, lai sabiedrībai būtu pieejami kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā grozījumi vērsti uz pacientu drošību un datu aizsardzību. Grozījumi definē nosacījumus reitterapijas pakalpojumu sniedzējiem, tāpat noteikts, ka no 2020.gada optometristam tiks piešķirts ārstniecības personas statuss. Regulētas arī tiesības ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratoriem apstrādāt pacientu datus darbā ar E-veselību, tostarp e-nosūtījumiem. Noteikta arī prasība ārstniecības atbalsta personām par zināšanām un iemaņām pacientu datu aizsardzības jautājumos, kas jāapliecina pārreģistrējoties.

*Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 „Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”