26.06.2018

Grozīti augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla aprites un šķirņu saraksta veidošanas noteikumi


Valdība otrdien, 26. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumos un grozījumu projektu augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla aprites noteikumos.

Grozījumi abos noteikumos skar augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla audzētājus un tirgotājus, kuri reģistrēti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, kā arī selekcionārus un selekcionāra tiesību īpašniekus.  

Grozījumi ievieš jaunu terminu “šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai”, paredzot, ka šo šķirņu pavairošanas materiālam būs piemērojamas standarta materiālam noteiktās prasības. Šīs šķirnes nav jāiekļauj augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, un tās varēs audzēt un izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

Turpmāk augļu koku un ogulāju piegādātājs atbildēs par šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai atbilstību šķirnes aprakstam. Tirdzniecības vietā, kurā tirgos šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, tāpat kā līdz šim, būs jābūt pieejamam šīs šķirnes aprakstam, kas uzrādāms pēc Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) vai pircēja pieprasījuma. Šķirnes aprakstam jābūt izveidotam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu. Tāpat kā līdz šim, piegādātājam būs VAAD jāiesniedz iesniegums par nepieciešamajām pārbaudēm un nepieciešamajām augu pasēm standarta materiālam šķirņu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

Patlaban tirdzniecībā esošās augļu koku un ogulāju šķirnes tirgo ar etiķetēm, bet turpmāk etiķetes lietos tikai tām šķirnēm, kuras iekļautas šķirņu sarakstā, bet, tirgojot šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, būs jāpievieno piegādātāja sagatavots dokuments vai augu pase, ja to paredz normatīvie akti par augu karantīnu. Tā kā etiķete ir derīga divus gadus, jau sagatavotās etiķetes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

Turpmāk tirgot drīkstēs tās augļu koku un ogulāju šķirnes, kuras ir iekļautas šķirņu sarakstā, kā arī šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.