26.06.2018

Darbu uzsāks Latvijas Antidopinga birojs


Lai uzlabotu antidopinga sistēmas organizāciju Latvijā, tiek veikti vairāki šim mērķim nepieciešamie pasākumi, tostarp no šā gada 1.jūlijā darbu uzsāks Latvijas Antidopinga birojs.

26.jūnijā, Ministru kabineta sanāksmē apstiprināts Latvijas Antidopinga biroja nolikums, kas nosaka tā mērķus un darbību*. Saskaņā ar grozījumiem Sporta likumā Latvijas Antidopinga birojs būs veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana Latvijā, lai nodrošinātu Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā un to papildinājumos minēto prasību izpildi.  Noteikumu projekts definē arī Latvijas Antidopinga biroja tiesības, darbības organizāciju un struktūru, kā arī tiesiskuma nodrošināšanas un pārskatu sniegšanas pamatprincipus.

Jau ziņots, ka pērn Ministru kabinetā tika izskatīts konceptuālais ziņojums**, kurā izklāstīta esošā situācija antidopinga jomā un nepieciešamās izmaiņas. Ziņojumā norādītas Pasaules Antidopinga organizācijas konstatētās neatbilstības, tostarp nepietiekamā valsts antidopinga organizācijas autonomija. Viens no pasākumiem, lai novērstu minētās neatbilstības, ir Latvijas Antidopinga biroja kā veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestādes izveide. Tādējādi ar 1.jūliju tiek reorganizēts Valsts sporta medicīnas centrs, antidopinga jomas funkcijas nododot Latvijas Antidopinga birojam, bet Valsts sporta medicīnas centra īstenotās veselības aprūpes funkcijas nododot Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Latvijas Antidopinga biroja nolikums”
**Konceptuālais ziņojums “Par situāciju antidopinga jomā Latvija un nepieciešamajām izmaiņām”