26.06.2018

Sekmīgas zvejas rezultātā arī Rīgas jūras līča rietumu piekrastē pilnībā apgūts reņģu nozvejas limits un zveja ar stāvvadiem apturēta


Šajā sezonā, pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos bijusi ļoti laba reņģu zveja ar stāvvadiem. Tādēļ šīs sugas nozvejas limits jau ir pilnībā apgūts ne tikai līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā, bet nu jau arī līča Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā (Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada administratīvās teritorijas piekrastē), tāpēc šajos ūdeņos šogad ir nācies apturēt tālāko stāvvadu zveju. Tai pašā laikā Rīgas jūras līča piekrastes Dienvidu ģeogrāfiskajā rajonā zvejnieki turpina aktīvi zvejot reņģes ar stāvvadiem un, iespējams, pavisam drīz tiks apgūts arī tam noteiktais nozvejas limits.

 

Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos zvejai 2018. gadā tika noteikta 2341 tonna reņģu zvejas iespēju, no kurām 971 tonna reņģu zvejas iespēju tika iedalīta Rietumu ģeogrāfiskajam rajonam – Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadam. Šeit gan jāpiebilst, ka kopējā Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, Latvijai bija par 7% mazāka, kas arī papildus sekmēja to, ka reņģei iedalītais nozvejas apjoms piekrastes ūdeņos tika ātrāk apgūts.

 

Saskaņā ar jaunāko informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā 2018. gada 21. jūnijā sasniedza 999 tonnas. Tādejādi konstatēts, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā noteiktā 971 tonna reņģu zvejas iespēju ir pilnībā izmantota un šīs sugas zveja ar stāvvadiem ir pārtraucama. 

 

Reņģu zveju pēc nozvejas limita apgūšanas Rīgas līča piekrastes attiecīgajā rajonā nepieciešams apturēt, lai nenotiktu šīs sugas pārzvejošana, kas varētu novest pie reņģu nozvejas limitu samazināšanas Rīgas jūras līcī turpmākajos gados. Šādā gadījumā negatīvi tiktu ietekmēti pilnīgi visi zvejnieki, kuri zvejo šajos ūdeņos. 

 

Saistībā ar reņģu zvejas prognozēm 2019. gadam šā gada maija beigās izplatītais Starptautiskās jūras pētniecības padomes (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) zinātniskais padoms par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā vieš cerības, ka Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota nākamgad varētu pieaugt par 7 procentiem. Tātad piekrastes zvejniekiem  atkal varētu pieaugt zvejas iespējas.

 

Papildus informējam, ka Rīgas jūras līča Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā tiek apturēta tikai reņģu zveja ar stāvvadiem, tajā pašā laikā reņģu zvejai ar tīkliem nodalītie 4% jeb 100 tonnas no kopējā piekrastei noteiktā reņģu nozvejas apjoma vēl var tikt zvejoti arī šajos ūdeņos. Dienvidu ģeogrāfiskais rajons var turpināt savu stāvvadu zveju, līdz tam noteiktais nozvejas limits nav pilnībā apgūts un zveja šajos rajonos netiek apturēta.