28.06.2018

Plāno veikt izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos


Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu noteikumiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Projektu ceturtdien, 28. jūnijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Grozījumi attieksies uz komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas audzē vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai. 

 

Grozījumu projekts paredzēts, lai veicinātu mikrouzņēmumu un mazo komersantu darbību akvakultūrā. Šādu uzņēmumu projektiem, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniegs 100 000 eiro, tiks samazināti nosacījumi par pieredzi uzņēmējdarbībā, turpmāk nosakot, ka to neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 15 000 eiro (pašlaik jābūt vismaz 250 000 eiro). Papildus projekta izstrādes un īstenošanas laikā pretendentam būs jākonsultējas ar zinātniskais institūta „BIOR” speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām. 

 

Pēc projekta īstenošanas, ja tajā attiecināmo izmaksu summa nepārsniegs 100 000 eiro, uzņēmumam būs jāsasniedz vismaz 20 procentu akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums no ieguldīto investīciju apmēra (pašlaik noteikto 30 procentu vietā).

 

Lai veicinātu akvakultūras nozares attīstību, turpmāk uzņēmumiem, kas ar akvakultūru nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus akvakultūras produkcijas audzēšanas rādītājus, tiks nodrošināta iespēja iegādāties specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanu. Grozījumu projektā attiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu atjaunošanas darbiem (bez dīķa platības paplašināšanas) un specializētās tehnikas iegādes dīķu atjaunošanai tiek svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma ieņēmumiem. Nosacījums tiek svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi. 

 

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē – “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr.402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”””. Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.