29.06.2018

Migrantu pārvietošanas pasākumiem jānotiek uz brīvprātības pamata


Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 28. jūnijā, Briselē piedalījās Eiropadomes samitā, kurā diskutēja par dažādām Eiropas Savienībai (ES) nozīmīgām tēmām, īpaši akcentu liekot uz migrācijas jautājumu stiprināšanu.

Latvija atbalsta nostāju, ka ir jāstrādā pie risinājumu stiprināšanas migrācijas ārējā dimensijā – pastiprināta sadarbība ar trešajām valstīm sniedz taustāmus rezultātus nelegālās migrācijas apkarošanā, un tā ir jāturpina. Vienlaikus ir būtiski turpināt strādāt, lai nodrošinātu efektīvu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku. Tādējādi atzinīgi tiek vērtēta Eiropas Komisijas iniciatīva nākt klajā ar priekšlikumiem kopējai Eiropas atgriešanas politikai.

Latvija ir atvērta diskusijām par jaunām idejām migrācijas jautājuma risināšanai, tostarp par reģionālajām krastā izsēdināšanas platformām. Vienlaikus tiek norādīts, ka šī ideja jāpēta detalizētāk un tai jāatbilst starptautiskajām tiesībām.

Tāpat, atbilstoši Latvijas nostājai, turpinot darbu ar Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reformu, jāpanāk visām ES dalībvalstīm pieņemams risinājums, un pārvietošanas pasākumiem jānotiek uz brīvprātības pamata.

Kopumā migrācijas plūsmām uz ES ir tendence samazināties – šogad salīdzinājumā ar gadu iepriekš tās ir samazinājušās par 50 %. Nelegālās migrācijas plūsmas Centrālās Vidusjūras migrācijas ceļā turpina saglabāties zemas – līdz 17. jūnijam tās ir samazinājušās par 77 % salīdzinājumā ar šo pašu periodu pirms gada.