03.07.2018

Ministrs Augulis aicina arī Iekšlietu un Ekonomikas ministriju aktīvāk risināt situāciju taksometru nozarē kopumā


Ņemot vērā, ka jautājums par situāciju ar taksometru pakalpojumiem starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā nav skatāms atrauti no kopējās situācijas visā taksometru nozarē, satiksmes ministrs Uldis Augulis aicina Iekšlietu ministriju un Ekonomikas ministriju sniegt konkrētus priekšlikumus kopīgai rīcībai.

Lai pilnībā īstenotu normatīvu prasības ne tikai lidostā, bet arī pasažieru ostā, autoostā u.c., nepieciešams nodrošināt arī to izpildes efektīvu kontroli, vienlaikus saglabājot vienlīdzīgas konkurences apstākļus brīvajā tirgū un nodrošinot patērētāju tiesības.

Tāpēc otrdien, 3.jūlijā, nosūtītajā vēstulē Augulis aicina Iekšlietu ministriju sniegt priekšlikumus par risinājumiem papildus kontroles pasākumu nodrošināšanai un Ekonomikas ministriju sniegt priekšlikumus pasažieru komercpārvadājumu ar taksometriem un vieglajiem automobiļiem braukšanas maksas (tarifu) noteikšanai, kā arī vienlīdzīgas konkurences apstākļu veicināšanai starp šo pakalpojumu sniedzējiem.

Augulis uzsver, ka Satiksmes ministrija šobrīdizstrādā nepieciešamās izmaiņas Autopārvadājumu likumā, papildinot to ar normu attiecībā uz nosacījumiem taksometru stāvēšanai lidostas „Rīga” teritorijā, kas paredzētu daļu teritorijas publiskai pieejamībai un daļu piekļuvei ar lidostas izsniegtām atļaujām.

Vienlaikus lidosta „Rīga” izvērtē iespēju uzstādīt transportlīdzekļu elektroniskās kontroles sistēmu, lai pārliecinātos, ka taksometri, ar kuriem sniedz pakalpojumu lidostas teritorijā, ir saņēmuši Rīgas plānošanas reģiona izsniegtu speciālo atļauju (licenci) atbilstoši normatīvu prasībām.

Situācijas pozitīvai risināšanai būtu aktīvāk jāiesaistās arī dažādām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Rīgas Tūrisma Attīstības birojam, gaisa pārvadātājiem u.c., sabiedrības, tai skaitā ārvalstu tūristu un viesu, informēšanā par pasažieru tiesībām uz informācijas saņemšanu pirms taksometru pakalpojumu izmantošanas, par vidējiem taksometru pakalpojumu sniegšanas tarifiem populāros maršrutos u.c.

Atgādinām, ka esošā situācija taksometru pārvadājumos lidosta „Rīga” teritorijā saasinājās ar brīdi, kad ar Administratīvās apgabaltiesas 2016.gada 30.maija spriedumu tika apmierināts pieteikums par pienākuma uzlikšanu lidosta „Rīga” nodrošināt publisku piekļuvi taksometru stāvvietai lidostā, atceļot 301.ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts” un 842.papildzīmi „Izņemot ar atļaujām”, kā arī uzliekot pienākumu lidosta „Rīga” viena mēneša laikā demontēt automātisko barjeru, kas atrodas lidosta „Rīga” teritorijā. Tiesa atzina, ka lidostai nav tiesības izvirzīt tādas prasības, kas ierobežo brīvu piekļuvi taksometru stāvvietai jebkuram normatīvajiem aktiem atbilstošam taksometram.

Rezultātā tiek saņemtas pretenzijas par taksometru pakalpojumiem, kuru galvenie iemesli ir maksa par pakalpojumu, atteikumi vest salīdzinoši īsus maršrutus (Mārupe, TC “Spice” u.c.), nepietiekams taksometru skaits agri no rītiem un vēlu vakaros u.c.

Tāpēc lidosta “Rīga” ir veikusi vairākus pasākumus, piemēram, pie E un C atlidošanas izejām (tiešā taksometru tuvumā) ir izvietoti viegli pamanāmi informatīvi paziņojumi latviešu un angļu valodā ar aicinājumu pasažieriem pirms pakalpojuma nolīgšanas iepazīties ar pakalpojumu tarifiem, kas norādīti uz automašīnu durvīm u.c.

Vēstuli IeM un EM par taksometru pakalpojumiem starptautiskā lidostā “Rīga” var aplūkot šeit.