12.01.2017

Pārrunā aktualitātes veselības aprūpes nozarē


11.janvārī veselības ministre Anda Čakša tikās ar Veselības aprūpes darba devēju  asociācijas (VADDA) pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes veselības  aprūpes nozarē.                                                  

Tikšanās laikā veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka neskatoties uz to, ka finansējums veselības nozarei ir nepietiekams un atpaliek no Pasaules Veselības organizācijas definētā minimuma – 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem - šogad veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība uzlabosies, ņemot vērā papildu piešķirto finansējumu un plānotos pasākumus, kas vērsti uz sistēmas sakārtošanu. Šogad tiks turpināts iesāktais darbs pie algoritmu izstrādes un “pacientu ceļa kartes” radīšanas, kas veiksmīgi aizsākās jau no pagājušā gada 1.oktobra ar “zaļo koridoru” nolūkā uzlabot primārās diagnostikas pieejamību pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku saslimšanu. Tāpat tiks turpināts darbs pie e-veselības sistēmas ieviešanas un pakalpojumu sniedzēju kartējuma izveides.

Sanāksmes laikā tika pārrunāti dažādi ar veselības aprūpi saistīti jautājumi, tostarp, cilvēkresursu nodrošinājums, medicīnas tehnoloģiju reģistrācija, veselības aprūpes pakalpojumu tarifu aprēķināšana un iespējama pārskatīšana, pakalpojumu sniedzēju kartējums, e-veselības ieviešana u.c.

VADDA pārstāvji akcentēja savu pieredzi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā un izteica gatavību iesaistīties veselības aprūpes nozares jautājumu risināšanā.