23.01.2017

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES jāstiprina savi pārtikas ražotāji gan iekšējā, gan ārējā tirgū


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 23. janvārī, piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kurā ministri spriedīs par starptautisko tirdzniecību un ES ražotāju pozīcijas stiprināšanu tajā un par tālāko atbalstu piena nozarei.

 

Eiropas Komisija (EK) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi 2016. gada novembrī iepazīstināja ar pētījuma par ES 12 noslēgto brīvās tirdzniecības nolīgumu un topošo nolīgumu ietekmi uz ES lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozari. Pētījums atklāj, ka būtiskus ieguvumus var sagaidīt ES piena produktu un cūkgaļas nozarēs, graudu nozare ES saglabās konkurētspēju, taču neaizsargāta ir liellopu gaļas ražošanas nozare. Latvija norāda, ka nepieciešams meklēt tādus risinājumus, kas novērstu pētījumā konstatētos metodoloģiskos trūkumus un ļautu situāciju izvērtēt pilnībā, turklāt ES tirdzniecības stratēģijai ir jāsaskan ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem. Savukārt nosacījumiem ir jābūt vienādiem – atšķirīgās pārtikas kvalitātes prasības, sanitārie un fitosanitārie noteikumi, vides aizsardzības nosacījumi u.tml. nedrīkst kaitēt ES eksportspējai vai mazināt to konkurētspēju vietējos tirgos.

 

EK padomei arī sniegs ziņojumu par tirgus stāvokli un ES noteikto pasākumu kopumu ES piena nozares stiprināšanai jeb t.s. “piena paku”. Kā zināms, situācija piena produktu tirgū uzlabojas, ir vērojams piena iepirkuma cenas kāpums un Latvijā, sākot ar 2016. gada augustu, piena iepirkuma cena pieaugusi vidēji par 14% mēnesī. Decembrī vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā bija 0,30 eiro par kilogramu, kas, salīdzinot ar 2015. gada decembri, bija pieaugusi par 39 procentiem. Tomēr piena iepirkuma cenas Latvijā joprojām ir zemākas nekā citur ES.

 

T.s. “piena paka” ir ES Tirgus kopējās organizācijas regulā paredzēts nosacījumu kopums, kuru mērķis ir veicināt piena ražotāju stāvokļa uzlabošanu piena piegādes ķēdē un veicināt piena nozares saglabāšanu ES mazāk attīstītos reģionos. Tā paredz nosacījumus ražotāju organizāciju veidošanai un to darbības veicināšanai. Latvija piekrīt, ka iesaistīšanās ražotāju organizācijās ļauj ražotājiem panākt labākus cenas nosacījumus un kopumā uzlabot savu stāvokli piena piegādes ķēdē, kā arī atbalsta EK aicinājumu turpināt “piena pakas” nosacījumu piemērošanu arī pēc 2020. gada.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsver, ka nepieciešams izvērtēt iespēju piešķirt finansiālu atbalstu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju veidošanai ar mērķi segt administratīvās izmaksas sākotnējā to veidošanas un darbības periodā.