14.03.2017

Jaunas veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem un no tiem iegūtiem produktiem


Lai noteiktu minimālos profilaktiskos pasākumus, uzraudzību un infekcijas slimību agrīnu konstatēšanu akvakultūras dzīvniekiem un veterinārās prasības no akvakultūras dzīvniekiem iegūtiem produktiem, valdība otrdien, 14.martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos Ministru Kabineta noteikumus par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai. 

 

Noteikumi noteic kārtību, kādā valsts vai tās administratīvā teritorija var tikt pasludināta par brīvu no akvakultūras dzīvnieku neeksotiskās infekcijas slimības. Noteikumi ietver prasības akvakultūras uzņēmumu atzīšanai un reģistrācijai un nosaka Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedzamo informāciju, akvakultūras uzņēmuma, pārstrādes uzņēmuma un pārvadātāja kompetenci, veterinārās prasības akvakultūras dzīvnieku un no tiem iegūtu produktu piedāvāšanai tirgū, nosacījumus akvakultūras dzīvnieku un to produktu ievešanai no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Tāpat reglamentēti arī nosacījumi akvakultūras un ūdensdzīvnieku infekcijas slimību kontroles pasākumi, pasākumi pēc slimību konstatēšanas, uzraudzības un kontroles pasākumi jaunu infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā, kā arī nepieciešamā rīcība. 

 

Noteikumos noteiktas arī specifiskās prasības apkarošanas un uzraudzības programmām un paraugu ņemšanas un diagnostikas metodēm, ko Eiropas Savienības dalībvalsts var izmantot, lai visai dalībvalstij vai tās zonai vai iecirknim piešķirtu veselības statusu “infekcijas slimības neskarts”.