15.03.2017

Piešķir līdzekļus patvēruma meklētāju un Ukrainas karadarbībā cietušo ārstēšanas izdevumu segšanai


14.martā Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts*, kas paredz  Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai 16 tūkstošus eiro. 

8,8 tūkstoši eiro tiks novirzīti Nacionālajam veselības dienestam (NVD), lai segtu izdevumus, kas radušies laikposmā no 2016. gada 1. novembra līdz 2016. gada 31. decembrim saistībā ar patvēruma meklētāju ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs, bet 975 eiro tiks novirzīti, lai segtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izdevumus, kas radušies 2016. decembrī saistībā ar 9 izsaukumiem pie patvēruma meklētājiem. 

Savukārt 6,2 tūkstoši eiro tiks novirzīti NVD izdevumu segšanai, kas radušies 2016. gada decembrī saistībā ar vienas karadarbībā Ukrainā cietušas personas ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs. 

*"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"