26.10.2017

Latvija turpinās dalīties pieredzē ar Ukrainu lauksaimniecības attīstībā un ES standartu ieviešanā


Ceturtdien, 26. oktobrī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Ļvovā (Ukrainā) tikās ar Ukrainas pirmo vicepremjeru Stepanu Kubivu un pārrunāja abu valstu turpmāko sadarbību zemkopības un pārtikas drošības jautājumos. Ukrainas pirmais vicepremjers Stepans Kubivs uzsvēra, ka Latvija, tāpat kā pārējās Baltijas valstis, ir uzticama Ukrainas sadarbības partnere, jo gan Ukrainai, gan trim Baltijas valstīm ir līdzīga vēsturiskā attīstība. Stepans Kubivs apliecināja, ka pēdējos gados Ukrainā ir notikušas ievērojamas strukturālas reformas ekonomikā un valsts pārvaldē, kas ir labs pamats valsts tālākai attīstībai un arī sadarbībai ar Latviju, jo Ukraina labprāt pārņemtu Latvijas pieredzi normatīvu harmonizācijā ar ES pārtikas drošības jomā.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsvēra, ka Latvijai un Ukrainai jau līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība pārtikas uzraudzības, lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, Latvijai konsultējot Ukrainu šajos jautājumos. “Zemkopības ministrija kopā ar Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministriju gatavo parakstīšanai sadarbības programmu agrārajos un pārtikas ražošanas jautājumos, lai Ukraina varētu saņemt Latvijas konsultatīvo atbalstu izmaiņu veikšanā Ukrainas normatīvajos aktos to tuvināšanai ES prasībām, lauku teritoriju sabalansētā attīstībā, pārtikas drošības uzraudzībā un fitosanitāro inspektoru sagatavošanā atbilstoši ES prasībām, kā arī īstenotu kopīgus pētniecības projektus,” sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Tāpat Latvija vienojās kopā ar Ukrainu īstenot pilotprojektu Ļvovas apgabalā, konsultējot ukraiņu kolēģus par mazo un vidējo lauku saimniecību modernizāciju un kooperāciju, ES standartu ieviešanu pārtikas ražošanā un uzraudzībā, kā arī lauku teritoriju attīstību. Tiekoties ar Ļvovas apgabala gubernatoru Oļegu Siņutku, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsvēra, ka līdzīgs sadarbības projekts jau tiek īstenots Čerņigovas apgabalā.

 

Ministrs arī apmeklēja Ļvovas apgabala lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumus “Олияр” un “Карпатский водограй”.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no 25.  līdz 27. oktobrim devies darba vizītē uz Ukrainu, lai ar šīs valsts  amatpersonām vienotos par tālāko sadarbību lauksaimniecības, pārtikas  uzraudzības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, kā arī  piedalītos Ukrainas 17. Starptautiskajā ekonomikas forumā. Vizītes laikā  zemkopības ministrs apmeklēs Ļvovas Valsts agrāro universitāti.