26.10.2017

Transporta ministri Varšavā diskutē par transporta efektivitāti


No 25. līdz 26. oktobrim Polijas galvaspilsētā Varšavā notiek Ķīnas un 16 Centrālās un Austrumeiropas valstu (16+1 formāts) otrā transporta ministru sanāksme, kā arī biznesa konference, kuras mērķis ir sekmēt sadarbību starp formāta valstīm transporta un loģistikas jomā.

25.oktobrī notika ministru sanāksme, kurā 16+1 formāta valstu transporta ministri diskutēja par intermodalitāti un efektīvu transportu, kas sniegtu ieguldījumu valstu ekonomikā.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis informēja pasākuma dalībniekus par Latvijas paveikto kopš iepriekšējās 16+1 transporta ministru tikšanās Rīgā pērnā gada maijā. Savā runā Augulis uzsvēra: “Pirmā 16+1 formāta transporta ministru sanāksmes un biznesa konferences rīkošana Rīgā bija būtisks solis, jo pirmo reizi pulcēja vienkopus transporta ministrus, lai apmainītos viedokļiem par sadarbību transporta un loģistikas jomā starp Ķīnu un 16 Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Latvijai šis laiks bija ļoti nozīmīgs, jo organizējām pirmo transporta ministru tikšanos maijā, izveidojām 16+1 Loģistikas koordinācijas sekretariātu Rīgā, kā arī uzņēmām 16+1 dalībvalstu vadītājus ikgadējā samita ietvaros.”

Ministrs īsumā informēja klātesošos par Latvijas līdzšinējiem sasniegumiem Eirāzijas pārvadājumu attīstībā, kur gada Latvijas un Ķīnas dzelzceļa uzņēmumu ciešas sadarbības rezultātā ir organizēti vairāki testa vilcieni - Jivu-Rīga, Rīga-Kašgara, kā arī pirmais kombinētais jūras - dzelzceļa konteinervilciena maršruts no Urumčiem caur Rīgu uz Roterdamu Nīderlandē.

Runas turpinājumā Augulis uzsvēra galvenos investīciju projektus, kas ir tieši saistīti ar Latvijas loģistikas sektora kapacitātes palielināšanu - Spilves projektu Rīgas Brīvostā, Ziemeļu ostas projektu Ventspils Brīvosta, kā arī loģistikas centra attīstības projektu starptautiskajā lidostā “Rīga”.

Ministru konferences aktuālā tēma, par kuru izteicās un diskutēja visi klātesošie transporta ministri, bija intermodalitāte un transporta efektivitāte. Ministri runāja par jaunu maršrutu starp Ķīnu un Eiropu izveidi, tai skaitā iespējām attīstīt jūras maršrutus, kur galveno uzsvaru būtu jāliek uz konkurētspējīgiem un videi draudzīgiem transporta maršrutiem.

Sanāksmes ietvaros notika arī apaļā galda diskusija 16+1 formāta valstu jūras administrācijām, kurā Latviju pārstāvēja Latvijas Jūras administrācijas pārstāvis A.Gavars.

Savukārt 26.oktobrī notiks 16+1 valstu Jūrlietu koordinācijas sekretariāta inaugurācija, kā arī noritēs biznesa konference, kuras dalībnieki diskutēs par ūdensceļiem kā efektīvu un videi draudzīgu transporta sistēmas sastāvdaļu un jūras ostu nozīmi valsts ekonomiskajā attīstībā. Biznesa konferencē ar prezentāciju uzstāsies Rīgas brīvostas pārstāvis M.Ziemanis un prezentēs Rīgas ostas piedāvātās sadarbības un investīciju iespējas.

Formāts 16+1 paredz veicināt Ķīnas sadarbību ar 16 Eiropas valstīm (Čehiju, Igauniju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Bulgāriju, Horvātiju, Poliju, Maķedoniju, Melnkalni, Serbiju, Albāniju, Bosniju un Hercegovinu) dažādās jomās, t.sk. loģistikā un transportā.