26.10.2017

Ārstniecības personām plāno mazināt administratīvo slogu


26.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz mazināt administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras ārstniecības personām*, kuras nodrošina datu ievadi C hepatīta pacientu reģistrā.

No 2016.gada dati par C hepatīta pacientu tiek apkopoti C hepatīta pacientu reģistrā, kas dod iespēju izvērtēt ārstēšanas gaitu un ārstēšanas rezultātus, analizēt ārstēšanās izmaksu efektivitāti un precīzi plānot nākotnē nepieciešamos resursus attiecīgo slimību ārstēšanai.

Izvērtējot kopš 2016.gada reģistrā ievadītos datus, tika konstatēts,  ka ne visi ievadītie dati ir nepieciešami situācijas analīzei un politikas plānošanai. 

Lai risinātu iepriekš uzskaitītās problēmas, ir izstrādāta jauna C hepatīta pacienta karte, kurā ir samazināts un precizēts dokumentējamās informācijas apjoms, ar mērķi reģistrā ievadīt tikai efektīvi pielietojamus un profesionāli lietderīgi izmantojamus datus, tādējādi mazinot slogu ārstniecības personām.

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība””