06.11.2017

Baltijas valstis veidos Baltijas mēroga kapitāla tirgu


Igaunija, Latvija un Lietuva, sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), ir apņēmušās izveidot Baltijas mēroga kapitāla tirgu, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un piesaistītu investīcijas uzņēmumu attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.  

Finanšu ministri – Toomas Tõniste no Igaunijas, Dana Reizniece-Ozola no Latvijas and Vilius Šapoka no Lietuvas – šodien Briselē ir parakstījuši saprašanās memorandu (Memorands), kurā puses vienojas harmonizēt kapitāla tirgus regulējumu, lai samazinātu šķēršļus investīcijām.

Iniciatīvas mērķis ir investīciju piesaiste - veidojot kopēju kapitāla tirgu, apvienojot spēkus un pārvarot maza izmēra ierobežojumus, ar ko tām nereti nākas saskarties.

Parakstīšanas pasākumā klāt bija EK viceprezidents Valdis Dombrovskis un ERAB viceprezidents politikas un partnerības jautājumos Pjērs Heilbrons. Memoranda parakstītāji augsti novērtēja EK un ERAB sniegto atbalstu ES Kapitāla tirgu savienības izveidē.

Dokumentā ir pausta trīs Baltijas valstu apņemšanās nostiprināt sadarbību kapitāla tirgus attīstības jomā vienotā ietvarā. Puses ir vienojušas kopīgi strādāt pie nepieciešamo pasākumu plānošanas un ieviešanas, t.sk. izveidojot harmonizētu tiesisko ietvaru, ieviešot kopīgus finanšu instrumentus (piemēram, segtās obligācijas un vērtspapirizāju) un attīstot nepieciešamo tirgus infrastruktūru.  

Viens no pirmajiem kopīgajiem projektiem, kuru atbalsta ERAB, ir vienota tiesiskā ietvara izveide Baltijas mēroga segtajām obligācijām. Projekts tiek attīstīts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu.

Turpmākajam darbam pie memorandā minētajām prioritātēm un sadarbības jomām, puses lems par izvērstu rīcības plānu. Tiks izveidota trīs valstu vadības komiteja, lai uzraudzītu Baltijas kapitāla tirgus pasākumu ieviešanas progresu. 

Igaunijas finanšu ministrs Toomas Tõniste: “Aktīvs kapitāla tirgus ir izšķirošs ekonomikas attīstībai, jo tas dažādo uzņēmumu finansējuma avotus, ļauj tiem augt, sniedz finansējumu darbības izvēršanai, rada jaunas darba vietas, tādejādi palielina pievienoto vērtību ekonomikai. Tādēļ mūsu kopējam mērķim ir jābūt  - labi darbojošs kapitāla tirgus, ne tikai atsevišķu, vietēja mēroga pasākumu īstenošana – ar to nebūtu pietiekami. Izsakām cerību, ka kopīgs memorands būs nozīmīgs solis, lai īstenotu koordinētu rīcību un vairākus konkrētus pasākumus kopēja kapitāla tirgus attīstības virzienā, lai piesaistītu vietējos un arī ārvalstu investorus.”

Latvijas finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola: “Mūsu kopīgais darbs nodrošinās ievērojamus ekonomiskos ieguvumus, piemēram, īpašai Baltijas mēroga aktīvu kategorijai - segtajām obligācijām ir ar daudz lielāks potenciāls būt pievilcīgai starptautiskajiem investoriem, tādējādi uzlabojot finansējuma nosacījumus vietējā tirgū. Mēs arī ceram daudzkāršot uzņēmumu sākotnējo publisko piedāvājumu skaitu mūsu aktīvu tirgū un mobilizēt vietējos pensiju fondu un institucionālo investoru ieguldījumus. Visi pasākumi kopumā mūs virzīs tuvāk ilgtermiņa mērķim – sasniegt Attīstības tirgus statusu, kas vēl labāk sekmēs kapitāla ieplūdi un padziļinās pieeju finansējumam”.

Lietuvas finanšu ministrs Vilius Šapoka: “Ir gandarījums, ka mūsu un ERAB iniciatīva par segto obligāciju un vērtspapirizācijas tiesiskā un regulatīvā ietvara izveidi Lietuvā ir attīstījusies kā Baltijas kapitāla tirgus attīstības projekts. Memoranda parakstīšana ir kā piemērs sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm. Tas paver labākas finansējuma iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī inovatīviem uzņēmumiem izmantot jaunus finansējuma avotus, kas arī attīstīs konkurenci finanšu tirgū un paplašinās investīciju iespējas jauniem finanšu instrumentiem, tādejādi sniedzot ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, darba vietu radīšanā un finanšu tirgu stabilitātes nodrošināšanā.”

ERAB viceprezidents Pjērs Heilbrons atzīmēja: “Mēs atbalstām trīs Baltijas valstu apņemšanos veidot kapitāla tirgu savienību. Mēs vērtējam to kā nozīmīgu un loģisku soli, kļūstot par arvien attīstītākām ekonomikām. Kapitāla tirgu apvienošana un harmonizēšana tālāk nostiprinās valstu pievilcību kā investīciju galamērķim, kas savukārt tālāk stiprinās izaugsmi, radīs darba vietas un arī padarīs tās izturīgākas. ERAB ir gandarīts vadīt pirmo kopīgo projektu par Baltijas mēroga segto obligāciju izveidi. Tas būs pārbaudījums tirgus attīstībai un arī memoranda darbībai.”

Atbalsts vietējā kapitāla tirgus attīstībai ir viena no ERAB stratēģiskajām prioritātēm. Labi funkcionējošs un efektīvs kapitāla tirgus ir būtisks tautsaimniecības finansēšanai un radīs iespējas izaugsmei. ERAB darbības veids paredz atbalstu ar vietējiem apstākļiem piemērotu pieeju, kas apvieno investīcijas, politisko dialogu un tehnisko palīdzību. ERAB darbojas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā kopš to neatkarības atjaunošanas un ir ieguldījis aptuveni 2 miljardus eiro vairāk nekā 250 projektos.