07.11.2017

Personām, kurām ir jāmaksā par izglītības iegūšanu – attaisnoto izdevumu apmērs paaugstināts no 215 uz 600 eiro gadā


Otrdien, 7. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotie grozījumi noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Šī gada jūlijā Saeima pieņēma grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas nosaka attaisnoto izdevumu par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu normas gan procentuālu, gan summāru ierobežojumu. Attiecīgi procentuāli tie ir 50% no maksātāja gada apliekamā ienākuma, savukārt summāri – 600 eiro gadā par maksātāju un katru maksātāja ģimenes locekli. Minētos attaisnotos izdevumus varēs attiecināt uz nākamo triju taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Tādējādi grozījumi likumā paredz precizēt noteikumus atbilstoši Saeimā pieņemtajām izmaiņām likumā.

Tāpat noteikumi paredz svītrot normas, kas attiecas uz attaisnotajiem izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem, kuriem līdz šim nebija noteikts ierobežojums. Tādējādi turpmāk medicīnas izdevumi, kam pašreiz nav ierobežojums (izdevumi par plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem), tiks iekļauti kopējā attaisnoto izdevumu limitā un tos summēs kopā ar citiem attaisnotajiem izdevumiem par medicīnu un izglītību. Attaisnoto izdevumu normas ir labvēlīgas personām, kurām ir jāmaksā par izglītības iegūšanu, jo līdzšinējo 215 eiro attaisnoto izdevumu apmērs tiek palielināts līdz 600 eiro gadā.

Vienlaikus MK nosaka arī attaisnoto izdevumu – par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu – sastāvu un piemērošanas kārtību, nodrošinot  vienveidīgu attaisnoto izdevumu normu piemērošanu.

Noteikumi paredz, ka izglītības un ārstnieciskos izdevumus, kas izveidojušies no 2013. līdz 2017. gadam un pārsniedz šobrīd noteikumos noteikto limitu (215 eiro gadā), maksātājs varēs turpināt attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā, attiecinot līdz 2017.gadam radušos un pilnībā neizmantotos izdevumus uz jauno attaisnoto izdevumu apmēru (50% no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 eiro par katru personu) pēc kārtējā gada attaisnoto izdevumu atzīšanas.