26.04.2016

Precizējumi noteikumos veicinās piekrastes zvejnieku kopdarbību


Lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto zvejnieku kopdarbību, nodrošinātu to ienākumus, celtu konkurētspēju, kā arī veicinātu šo zvejnieku darbības labāku atbilstību Kopīgajai zivsaimniecības politikai, valdība otrdien, 26. aprīlī, apstiprināja grozījumus noteikumos par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanu. 

 

Ņemot vērā piekrastes zvejas uzņēmumu lielo sadrumstalotību, piekrastes zvejniekiem ir grūti izveidot ražotāju organizāciju saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kas prasa organizācijā ietvert noteiktu daļu zvejnieku no visas Rīgas jūras līča piekrastes teritorijas. Tāpēc, lai veicinātu maza apjoma piekrastes zvejā iesaistīto kopdarbību un nodrošinātu stabilus ienākumus un konkurētspēju zvejniekiem, kas ir atkarīgi no šī zvejas segmenta, ir ierosināts noteikt īpašu kritēriju ražotāju organizāciju veidošanas iespēju paplašināšanai. Grozījumi noteikumos paredz Rīgas jūras līča piekrastes zvejas rajona iedalījumu mazākās teritoriālās vienībās, kas piekrastes zvejniekiem atvieglos apvienošanos ražotāju organizācijās.

 

Vienlaikus redakcionāli precizētas atsevišķas sadaļas iesniedzamajās atskaitēs par ražotāju grupu darbību, un ražotāju organizācijas izveidošanas veidlapa ir pielāgota jaunajiem grozījumiem.