08.12.2016

Plāno īstenot starptautisku projektu antidopinga jomā


8.decembrī  Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas  sagatavotais informatīvais ziņojums par Valsts sporta medicīnas centra  (VSMC) projektu antidopinga programmas jomā.*                                                  

Konkrētā projekta mērķi būs veidot sporta kultūru, kas iestājas par godīgu sportu, pievēršot jauno sportistu uzmanību dopinga problēmai un izglītojot viņus; veicināt ētisko normu ievērošanu sportā; audzināt jauno paaudzi, kas godīgi un taisnīgi piedalīsies sporta pasākumos; iesaistīt vismaz 20 jaunus sportistus apmācībā un izveidot apmācību sistēmu 20 treneriem/instruktoriem, kuri pēc apmācības kļūtu par projekta mērķa „vēstnešiem” un iesaistītos aktivitātēs, kas veicinātu godīgu sportu nacionālā līmenī.

VSMC jau ir gūta veiksmīga pieredze projektā „Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu īstenošanā”, kā ietvaros tika apmācīti 20 jaunieši – antidopinga vēstneši –, kuri pašlaik brīvprātīgi palīdz VSMC īstenot izglītības un informācijas pasākumus. Ar dalību šajā projektā plānots turpināt sportistu, jauniešu un sabiedrības izglītošanu un informēšanu, paplašinot sporta vēstnešu skaitu, kuri sniegs ieguldījumu Latvijas antidopinga sistēmas attīstībā. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta praktiska sportistu un treneru/instruktoru atlase un apmācība, kā arī jauno sportistu piedalīšanās darba grupās.

Plānots, ka projekts tiks īstenots četrās valstīs – Latvijā, Itālijā, Austrijā un Bulgārijā.

Kopējās Projekta izmaksas tiek prognozētas 7537 eiro apmērā, no kurām 6030 eiro (80%) būs Eiropas Komisijas finansējums un 1507 eiro – (20%) nacionālais līdzfinansējums. 

* Informatīvais ziņojums „Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos ERASMUS+ programmas līdzfinansētā projekta „Eiropas antidopinga paaudze (E.D.GE.)” īstenošanai”