09.12.2016

Baltijas Ministru padomē spriež par drošību, ārpolitiku un enerģētikas politiku


Baltijas Ministru padomes Premjerministru padomes darba sesijā Rīgā, piektdien, 9.decembrī, kurā piedalījās Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis, Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass (Jüri Ratas) un Lietuvas premjerministrs Aļģirds Butkevičs (Algirdas Butkevičius), tika apspriesti jautājumi, kas skar enerģētikas un transporta attīstību, visu trīs valstu drošību, kā arī ārpolitiku.

Runājot par drošības situāciju reģionā, M.Kučinskis pauda pārliecību, ka visas trīs Baltijas valstis augstu vērtē Alianses un sabiedroto valstu solidaritāti, gatavību stiprināt NATO atturēšanas un aizsardzības politiku un spējas. Tika uzsvērts, ka NATO Varšavas samitā pieņemtie Baltijas valstīm svarīgie lēmumi viennozīmīgi ir lielā mērā arī mūsu ciešās sadarbības un neatlaidīgā kopdarba rezultāts.

Ministru prezidents arī akcentēja pieaugošo stratēģiskās komunikācijas lomu noturības veicināšanā pret moderno karadarbību. “Runājot par stratēģisko komunikāciju, vēlos uzsvērt tās pieaugošo lomu noturības veicināšanā pret moderno karadarbību. Atzinīgi vērtēju Baltijas valstu aktīvo sadarbību kopīgo stratēģiskās komunikācijas spēju stiprināšanā un cīņā pret Krievijas propagandu un dezinformāciju,” sacīja Ministru prezidents.

āpat M.Kučinskis uzsvēra nepieciešamību uzturēt dienaskārtībā jautājums par EU East Stratcom Task Force stiprināšanu, aktualizējot šo tēmu Eiropadomē.

Attiecībā uz enerģētikas un transporta infrastruktūras attīstības jautājumu, M. Kučinskis pauda gandarījumu, ka vienlaikus ar Baltijas Ministru padomes kopīgā paziņojuma parakstīšanu sanāksmes laikā tiek parakstīta arī Deklarācija par reģionālā gāzes tirgus attīstību. Kā būtisku viņš uzsvēra jautājumu par labāko Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas scenāriju, lai pievienotos Eiropas tīkliem.

Tika uzsvērts, ka pēdējā gada laikā trīs Baltijas valstu sadarbībā enerģētikas jomā ir vērojams būtisks progress, atzīmējot, ka arī turpmāk cieša sadarbība starp valstīm ir priekšnoteikums labi funkcionējoša un integrēta elektrības un gāzes tirgus attīstībai.

Savukārt attiecībā uz ārpolitiku tika pausta vienprātība par tālāku sadarbību jomās, kas veicina Austrumu partnerības politiku un sniedz atbalstu partnervalstīm reformu īstenošanas procesā.  

Latvija šogad ir prezidējošā Baltijas Ministru padomes valsts.