12.12.2016

ZZS ar LIZDA vienojas par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās


Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pirmdien, 12.decembrī, parakstīja vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās.

 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pēc vienošanās parakstīšanas akcentēja, ka ZZS ir pirmā no politiskajām organizācijām, kas atsaukusies arodbiedrības iniciatīvai. Atzinīgi novērtējot līdzšinējo sadarbību ar ZZS, LIZDA vadītāja izteica cerību, ka tiks turpināts sekmīgs dialogs un aktuālo jautājumu risināšana pašvaldību līmenī.

 

Vienošanās protokolā ZZS un LIZDA atzīst, ka katram bērnam un jaunietim jānodrošina visu pakāpju izglītības pieejamība, kas ir stabils pamats un veicinošs faktors mūžizglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei un, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Izglītībai jāīsteno jēgpilnas un pārdomātas reformas, kas balstītas zinātniski un ekonomiski pamatotās ilgtermiņa darba tirgus prognozēs, lai sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību.

 

Tāpat uzsvērts, ka izglītībā konsekventi jārisina darba samaksas sakārtošana no valsts un pašvaldību budžeta, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums. Liela nozīme ir valsts, pašvaldību un sociālo partneru sadarbībai, to ietekmei uz pieņemto lēmumu kvalitāti izglītības, zinātnes, sporta nozares un jaunatnes politikas veidošanā, uzskata ZZS un LIZDA.

 

Vienošanās protokolā akcentēta nepieciešamība izglītības nozari noteikt par vienu no darba prioritātēm, atbalstot sadarbību (sociālo dialogu), risinot ekonomiskos, tiesiskos un sociālos jautājumus, kas būtiski skar izglītības iestādēs strādājošos darbiniekus. Vienošanās paredz saglabāt pašvaldību budžeta dotāciju pirmsskolu, vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta skolu) darbības nodrošināšanai, iespēju robežās varētu nodrošināt atbalstu pašvaldību teritorijā esošām augstākās izglītības iestādēm pētniecībai, studiju programmu īstenošanai.

 

Tāpat paredzēta sadarbība pedagogu tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei.