13.12.2016

Vienotā rezidentu uzņemšanas komisija darbu uzsāks 2019.gadā


13.decembrī,  Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie  grozījumi noteikumiem par rezidentu sadali un rezidentūras finansēšanas  kārtību*.                                                   

Lai topošie rezidenti varētu savlaicīgi iepazīties ar vienotās uzņemšanas komisijas uzņemšanas noteikumiem, noteikts, ka rezidentu vienotā uzņemšanas komisija darbu uzsāks divus gadus pēc vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un to apstiprināšanas abās augstskolās, kas realizē rezidentūras studiju programmas – Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Latvijas Universitātē (LU). Paredzēts, ka rezidentūras vienotā uzņemšanas komisija darbu sāks ar 2019.gada 1.janvāri.

Pašlaik RSU un LU ir uzsākušas darbu pie rezidentu vienotu uzņemšanas noteikumu izstrādes un vienotās uzņemšanas komisijas izveides. Šobrīd jau ir izstrādāti vienoti uzņemšanas kritēriji, kas tiks apstiprināti katrā augstskolā. Vienotos uzņemšanas noteikumus augstskolās paredzēts apstiprināt līdz 2017.gada 1.janvārim,  un studējošie varēs iepazīties ar tiem divu gadu periodā līdz vienotās uzņemšanas komisijas darbības sākumam.

* Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"