13.12.2016

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”


Otrdien, 13. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. 

 

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas sagatavoto grozījumu priekšlikumu Eiropas strukturālo un investīciju fondu kopīgo noteikumu regulā Nr. 1303/2013, atbalsta piešķiršanas kārtībā tiek atcelta prasība atbalsta saņēmējam, kura projektā kopējo attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 1 miljonu eiro, Lauku atbalsta dienestam atmaksāt neto ienākumus, kas radušies pēc projekta īstenošanas.

 

Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēts, ka publiskais finansējums 80 % apmērā pienākas tikai par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir saistītas ar piekrastes zveju, kā arī tiek precizēti ar būvniecību saistīto dokumentu iesniegšanas termiņi.

 

Uz atbalstu pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” var pretendēt zvejniecības biedrības, tostarp biedrības, kas pārstāv piekrastes zvejnieku intereses, kā arī atzītas zvejas produktu ražotāju organizācijas un ostu pārvaldes.