13.12.2016

ES fondi motivē uzņēmumus attīstīt inovatīvu ražošanu


Pirmdien, 12. decembrī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pieņēmusi lēmumus par ES fondu atbalsta piešķiršanu uzņēmumiem eksperimentālas tehnoloģijas izgatavošanai vai iegādei ražošanas vajadzībām. Atlases rezultāti ļauj secināt, ka Latvijā ir spējīgi komersanti, kuri savos ražošanas procesos izstrādā un ievieš inovatīvus risinājumus.

ES fondu atbalstam pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” ietvaros ir iesniegti projektu iesniegumi kokapstrādes, pārtikas, tekstila, elektronikas, telekomunikāciju un optikas nozarēs. Tie ļauj lepoties ar inovatīvām ražošanas tehnoloģijām dažādu produktu tapšanā, piemēram, optisko šķiedru apstrādē, komponenšu ražošanā medicīnas instrumentu izgatavošanai, jaunākās paaudzes stikla šķiedras ražošanā un viedās apkures sistēmas izstrādē.

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā atbalsts minētā pasākuma ietvaros ir vērsts uz viedo specializāciju, kā arī komersantu pētniecības un inovāciju potenciāla attīstīšanu. Piemēram, ražošanas tehnoloģijai ir jābūt eksperimentālai un projekta īstenošanas rezultātā komersantam ir jāizstrādā un jāievieš ražošanā jauns produkts, kā arī jārada vismaz viena jauna pilna laika pētniecības un attīstības darba vieta. Līdz ar to atbalsts nevar tikt sniegts novecojušu ražošanas iekārtu nomaiņai pret jaunām.  

Inovatīvas ražošanas tehnoloģijas, pētniecība un augstas pievienotās vērtības produkti ir uzņēmumu konkurētspējas kodols un līdz ar to arī viens no spēcīgākajiem ilgtspējīgas valsts ekonomikas dzinuļiem. Tādēļ pēc pasākuma projektu iesniegumu atlases noslēgšanas tiks izvērtēti tās rezultāti un lemts par turpmāku atbalstu inovatīvai ražošanai.

Papildus tos uzņēmējus, kurus interesē energoefektīvāku ražošanas iekārtu iegāde, aicinām izmantot iespēju un pieteikties ES fondu atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šim atbalstam pieteikties ir iespējams no š.g. 13. decembra.

Par šo un citiem ES fondu atbalsta veidiem informāciju interesentiem sniedz CFLA. Tāpat CFLA organizē projektu atlases, konsultē par ES fondu projekta sagatavošanu un īstenošanu, slēdz līgumus ar finansējuma saņēmējiem, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu projekta ieviešanas laikā. ES fondu mājaslapā un CFLA mājaslapā esošais pieejamā atbalsta meklētājs sniedz iespēju atrast savai jomai pieejamo ES fondu finansējumu. Šeit ir pieejama informācija par visām ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu atlasēm, savukārt šeit ir informācija par jau izsludinātajām atlasēm un projektu iesniegumu sagatavošanu.

Informāciju par komersantiem pieejamo ES fondu atbalstu finanšu instrumentu formā sniedz Attīstības finanšu institūcija “Altum”. Informāciju par ES atbalstu lauksaimniecībai, lauku attīstībai, tūrismam un zivsaimniecībai sniedz Lauku atbalsta dienests.

Pilni 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” projektu iesniegumu atlases nosacījumi ir pieejami šeit.