15.12.2016

Plāno sniegt valsts atbalstu veselības tūrisma attīstības veicināšanai


15.decembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Veselības ministrijas izstrādātais likumprojekts „Veselības tūrisma attīstības veicināšanas likums". Likumprojekta mērķis ir veicināt veselības tūrisma attīstību Latvijā, sniedzot valsts atbalstu tiešo nodokļu atlaižu veidā ieguldījumu veikšanai medicīnas tūrisma jomā. 

Paredzēts, ka valsts varēs sniegt atbalstu tiešo nodokļu (nekustamā īpašuma nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa) atlaižu veidā veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem tām ārstniecības iestādēm, kas jau sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumus un plāno veikt investīcijas piedāvāto pakalpojumu attīstīšanai, gan ārstniecības iestādēm, kas līdz šim nav iesaistījušās medicīnas tūrisma pakalpojumu sniegšanā.

Valsts atbalsta pretendenti varēs būt tās ārstniecības iestādes, kas ir reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā un kuru plānotā sākotnējā ilgtermiņa ieguldījumu summa veselības tūrisma pakalpojumu attīstīšanai pārsniegs 200 000 eiro. Atbilstoši likumprojektam valsts atbalstu varēs saņemt arī uzņēmums, kas nav ārstniecības iestāde, bet tā ieguldījumu projekta pieteikums būs paredzēts jaunas ārstniecības iestādes izveidei.

Plānots, ka ārstniecības iestādēm, kurām tiks piemēroti tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi, pirms tam būs jāiesniedz ieguldījuma projekta pieteikums un jānoslēdz līgums ar Veselības inspekciju. Līgumu varēs noslēgt tikai par plānotiem ieguldījumu projektiem, nevis jau uzsāktiem ieguldījumu projektiem.
Paredzēts, ka īstenojot investīciju projektus, lai attīstītu medicīnisko pakalpojumu veidus, kas ir pievilcīgi ārvalstu tūristiem, pozitīvi tiks ietekmēta ne tikai veselības nozare, bet arī Latvijas tautsaimniecība kopumā.