23.11.2016

Pārrēķina apmaksas nosacījumus par radioloģiskajiem izmeklējumiem


Lai palielinātu izmeklējumu pieejamību pacientiem esošā finansējuma ietvaros, Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests veicis pārrēķinu valsts pakalpojuma apmaksas nosacījumos radioloģiskajiem izmeklējumiem.

Līdzšinējais normatīvo aktu regulējums paredz, ka iestādes, kas iegādājušās dārgākas un jaudīgākas iekārtas, saņem vairakkārt augstāku samaksu par veikto izmeklējumu arī gadījumos, kad to varēja veikt ar tehnoloģiski vienkāršāku risinājumu. 

Par tehnoloģiski sarežģītiem diagnostiskajiem izmeklējumiem, kā datortomogrāfijas, magnētiskās rezonanses un ultrasonogrāfijas izmeklējumiem, pakalpojumu sniedzējiem tiek samaksāts gan par manipulāciju, gan par iekārtas amortizāciju. Tā, piemēram,  par identisku datortomogrāfijas izmeklējumu ar 1 slāņa iekārtu amortizācijas maksājums ir 19, 85 eiro, savukārt par izmeklējumu ar 64 slāņu iekārtu ir 63,67 eiro. 

Šo piemaksu piemērošana veicina ārstniecības iestādes iegādāties augstākas klases medicīnas iekārtas, kaut ikdienas darbu, ņemot vērā iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, būtu iespējams nodrošināt ar vienkāršākām (un vienlaikus lētākām) ierīcēm. Tāpat arī ierobežota valsts finansējuma apstākļos šāda kārtība samazina pakalpojuma pieejamību, kā rezultātā pagarinās gaidīšanas rinda pēc valsts apmaksātās diagnostiskajiem izmeklējumiem.

Veselības ministre Anda Čakša vērš uzmanību uz katras iestādes vadītāja atbildību, rīkojoties ar valsts līdzekļiem. „Iestādes vadītāja uzdevums ir nodrošināt, lai pacients saņem tos izmeklējumus, kas viņam pamatoti ir nepieciešami ar tādu tehnoloģisko risinājumu, kas ir atbilstošs diagnozei. Tāpat jāuzsver, ka šīm izmaiņām nebūtu jāskar ārstniecības personāla atalgojums, ņemot vērā ārstniecības iestādes vadības iespējas sabalansēt iestādes budžetu.”

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmumā uzdoto, Veselības ministrija darba grupas ietvaros izstrādājusi radioloģijas izmeklējumu apmaksas tarifu projektu, paredzot, ka sākot ar 2017.gada 1.janvāri amortizācijas piemaksas daļa par tehnoloģiju līmeni datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem tiek noteikta vienlīdzīga un nav atkarīga no iekārtas iegādes cenas. 

Plānots, ka veiktā pārrēķina rezultātā ietaupījums nākamā gada budžetā varētu būt ap 1 miljonu eiro, ko paredzēts novirzīt papildus radioloģisko izmeklējumu apmaksai, tādejādi mazinot rindas uz izmeklējumiem.

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība””