05.01.2015

Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 26 miljonu eiro vērtībā


Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. decembrim ir pieņēmis lēmumu par 518 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 26 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 13 378 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 2032 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi.

 

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 159; Kurzeme – 146; Vidzeme – 98; Latgale – 68; Rīgas reģions – 47 aizdevumi.

 

Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 27 aizdevumi). No 518 apstiprinātajiem aizdevumiem 366 aizdevumiem piešķirtā summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākā aizdevuma summa ir līdz 35 000 eiro.

 

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 līdz 10 000 eiro – 45 aizdevumi; no 10 001 līdz 35 000 eiro – 228 aizdevumi; no 35 001 līdz 55 000 eiro – 93 aizdevumi; no 55 001 līdz 85 000 eiro – 62 aizdevumi; no 85 001 līdz 115 000 eiro – 38 aizdevumi; no 115 001 līdz 142 000 eiro – 25 aizdevumi, no 142 001 līdz 426 862 eiro – 27 aizdevumi.

 

Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevuma termiņš – 16,2 gadi. Apstiprināto aizdevumu atmaksas termiņi: līdz 5 gadiem – 25 aizdevumi; no 6 līdz 10 gadiem – 119 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 44 aizdevumi; no 16 līdz 20 gadiem – 328 aizdevumi.

 

Aizdevumiem galvenokārt piesakās nelielas  saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir  mikrosaimniecības. No 424 saimniecībām 352 saimniecībās strādā 1 līdz 3  darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 15 saimniecības ir tādas,  kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2  miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmas par  mazo uzņēmumu.