06.01.2015

Atbalstīs bērnu un pusaudžu drošībai veltītās aktivitātes


Labklājības ministrijai (LM) piešķirs papildu finansējumu Valsts bērnu tiesību aizsardzības (VBTAI) inspekcijas aktivitāšu īstenošanai 2015. un 2016.gadā. 

 

Tādējādi paredzēts nodrošināt bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116 111 konsultācijas un atbalsta sniegšanu par drošību internetā. Tāpat plānots sniegt psiholoģisku palīdzību, izmantojot e-konsultācijas.

 

Projekta Net-Safe Latvia, kura izstrādātājs ir Latvijas Interneta asociācija, ietvaros notiks arī bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana par drošību internetā (konferences, semināri, sociālās kampaņas, konkursi, diskusijas, apmācības, izstrādāti dažādi izdales materiāli utt.).

 

Paredzēts arī organizēt akciju Drošāka interneta diena  Starptautiskās drošāka interneta dienas ietvaros, organizēt radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem (3.-9.klase) par interneta drošību, atbildību, iecietību un citām tēmām.

 

Projekta galvenais mērķis ir izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski un, zvanot uz VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111, ziņot par pārkāpumiem interneta vidē.

 

Nepieciešamais valsts budžeta finansējums ir 48 075 eiro, tai skaitā 40 062,5 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums un 8 012,5 eiro valsts budžeta priekšfinansējums Eiropas Komisijas līdzfinansējuma gala maksājuma daļai.

 

Tāpat paredzēta arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  finansiālā līdzdalība izglītojošām aktivitātēm un materiālu izstrādei, kam būs nepieciešams valsts budžeta finansējums 66 068 eiro apmērā.

 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 6.janvārī, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF - Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta īstenošanai.

 

VBTAI ir labklājības ministra pārraudzībā esoša iestāde, tāpēc ministrijai kā atbildīgajai par bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes politikas izstrādi, ir svarīgi sekmēt šīs jomas prioritāru projektu īstenošanu.