07.01.2015

Veselības ministrs G.Belēvičs tiekas ar Pasaules Veselības organizācijas biroja vadītāju


7.janvārī veselības ministrs Guntis Belēvičs vizītes ietvaros  Kopenhāgenā tikās ar  Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas  reģionālā biroja vadītāju Zuzannu Jakabu (Zsuzsanna Jakab).

Augsta līmeņa vizītes mērķis bija pārrunāt līdzšinējo Latvijas sadarbību ar PVO, kā arī iepazīstināt ar veselības ministra prioritātēm un darba plāniem, tai skaitā starptautiskā līmenī. Tikšanās laikā Guntis Belēvičs iepazīstināja ar darba prioritātēm Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā – nepieciešamo rīcību saistībā ar multirezistentās tuberkulozes ierobežošanu, jautājumiem par veselīgu dzīvesveidu ar uzsvaru uz veselīgu uzturu, kā arī alkohola politiku ES un aktualitātēm saistībā ar e-veselību. Zuzanna Jakaba atzinīgi novērtēja Latvijas izvirzītās veselības prioritātes ES Prezidentūrai, kas ir saistošas visām dalībvalstīm, un izteica pilnu atbalstu prioritāšu tālākai virzībai, kā arī pieņēma ielūgumu piedalīties ES Prezidentūras pasākumos Latvijā, nodrošināt PVO augsta līmeņa ekspertu piedalīšanos. 

Saistībā ar aktuālo Latvijas veselības aprūpē, veselības ministrs uzsvēra nepieciešamību optimizēt veselības aprūpes sistēmu, tai skaitā pārskatot zāļu cenas, samazinot gaidīšanas rindas, kā arī pakāpeniski ieviešot ar diagnozēm saistīto grupu (Diagnosis related groups – DRG) apmaksas modeli. Zuzanna Jakaba atzīmēja Latvijas progresu pēdējo gadu laikā, kad, uzlabojoties Latvijas sabiedrības veselības rādītājiem, tie pakāpeniski tuvinās ES vidējiem rādītājiem.

Pārrunājot PVO daudzgadu programmas „Veselība 2020” ieviešanu Latvijā, Zuzanna Jakaba uzteica Latviju par veiksmīgu starpsektoru sadarbību, veicinot principa „veselība visas politikās” pieeju, uzsverot, ka Latvijas pieredze ir vērā ņemama un noderīga citām valstīm reģionā. Veselības ministrs saņēma uzaicinājumu dalīties pieredzē par veselīga uztura politikas ieviešanu Latvijas skolās PVO Eiropas reģiona ministru līmeņa konferencē, kas notiks Baltkrievijā.

Tikšanās laikā Zuzanna Jakaba vērsa uzmanību uz neapmierinošo situāciju Latvijā HIV/AIDS jomā: kopš 2009. gada ir pieaugusi vēlīna jauno gadījumu diagnostika, sasniedzot  54% vēlīnu diagnostikas gadījumu  2013.gadā. Tas negatīvi ietekmē ārstēšanās rezultātus, palielina mirstību un HIV tālāku izplatību populācijā. Šobrīd Latvija ir vienīgā ES valsts, kas nav pieņēmusi PVO rekomendācijas uzsākt HIV ārstēšanu pie CD šūnu līmeņa <500. Zuzanna Jakaba piedāvāja PVO atbalstu Veselības ministrijai HIV ārstēšanas vadlīniju ieviešanā Latvijā, balstoties uz PVO HIV ārstēšanas rekomendācijām.