13.10.2015

Investīciju aizdevumiem lauksaimniekiem pagarināts aizdevuma atmaksas termiņš


Lai atbalstītu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, kuru būvniecības vai rekonstrukcijas finansēšanas projektiem ir nepieciešami salīdzinoši lieli kapitālieguldījumi, valdība otrdien, 13.oktobrī, apstiprināja grozījumus noteikumos par aizdevumiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai.

 

Pašlaik saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumu var piešķirt uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus. Lauksaimnieki vairākkārt ir izteikuši lūgumu piešķirt aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem, lai neradītu lielu slogu uzņēmuma naudas plūsmai. Valdība ir atsaukusies lauksaimnieku lūgumam un pagarinājusi maksimālo investīciju aizdevumu atmaksas termiņu no 10 līdz 15 gadiem, ar iespēju - kas balstīta uz pamatotu informāciju - atmaksas termiņu pagarināt vēl par pieciem gadiem.

 

Aizdevumu administrēšanu veic attīstības finanšu institūcija “Altum”. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 “Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.