13.10.2015

UIN atlaide palīdzēs AS “Putnu fabrika Ķekava” kāpināt konkurētspēju esošos un jaunos tirgos


Ministru kabinets šā gada 13.oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piešķiršanu AS “Putnu fabrika Ķekava” investīciju projekta „AS “Putnu fabrika Ķekava” vispārējā modernizācija” īstenošanai. AS „ Putnu fabrika Ķekava” projekta ietvaros veiks ražošanas modernizāciju un saražotās produkcijas apjoma un sortimenta paplašināšanu, tādējādi paaugstinot uzņēmuma konkurētspēju esošos un jaunos eksporta tirgos.

 

Kopumā AS „ Putnu fabrika Ķekava” investīciju projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus 14,97 milj. eiro apmērā, līdz ar to pēc projekta īstenošanas AS “Putnu fabrika Ķekava” būs tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 3,69 eiro apmērā. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019.gadam.

 

Ekonomikas ministrija uzskata, ka valstij ir jāstimulē mērķtiecīgas un ilgtermiņa investīcijas, lai uzņēmēji varētu stiprināt savu konkurētspēju, attīstītu jaunus, ienesīgākus produktus un pakalpojumus, paplašinātu eksporta iespējas un veidotos nepieciešami priekšnoteikumi arī strādājošo algu kāpumam.

 

AS „ Putnu fabrika Ķekava” iesniegto investīciju projektu pozitīvi novērtēja investīciju projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, rosinot uzņēmumam piešķirt UIN atlaidi, kuru uzņēmums varēs piemērot pēc investīciju projekta īstenošanas.

 

AS „ Putnu fabrika Ķekava” ir 26 projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis. Līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", as "Latvijas Mobilā telefona”, SIA ”Staburadze”, AS "Stora Enso Latvija”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA „Kronospan Riga”, SIA „Cross Timber Systems”, SIA „Livonia Print”, SIA „Plantos”, AS „Rīgas piena kombināts”, AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe”, AS “Valmieras stikla Šķiedra” projekti. Informācija par atbalstītajiem investīciju projektiem pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā.

 

Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, tam ir jāizpilda vairāki nosacījumi, tai skaitā, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

 

Likums paredz piemērot atlaidi 25% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. eiro) vai 15% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 miljoniem eiro līdz 100 miljoniem eiro) apmērā par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. eiro. Savukārt nodokļa atlaidi ne vairāk kā 11,9 % apmērā var piemērot sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, kas pārsniedz 100 miljonus eiro, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

 

Jāatzīmē, ka nodokļa atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts un, ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto nodokli, līdz nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

 

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.