14.10.2015

LM interneta vietnē ir pieejams apmācību pakalpojumu sniedzēju saraksts


No 13.oktobra pašvaldībām Labklājības ministrijas (LM) interneta vietnē  ir pieejams saraksts ar pretendentiem, kuriem ir piešķirtas tiesības  sniegt apmācību pakalpojumus pašvaldību sociālo dienestu un citu  pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba  speciālistiem.

LM interneta vietnē http://www.lm.gov.lv/text/3137  publicētajā tabulā atrodama informācija par apmācību pakalpojumu  sniedzējiem, to piedāvātajām apmācību tēmām un programmām (8, 16, 24  stundu), ekspertiem - lektoriem, kā arī pašvaldību, kurās pakalpojuma  sniedzējs nodrošinās pakalpojumus, pārklājums un cenas.

Līdz ar  tabulas publicēšanu, pašvaldībām, izvēloties apmācību sniedzēju, ir  iespēja rezervēt piemērotākos laikus, slēgt līgumus un sākt izmantot  piedāvātos pakalpojumus.

Plašāku informāciju par apmācību pakalpojumiem var iegūt, rakstot uz e-pastu socdarbs@lm.gov.lv.

Papildus  apmācību pakalpojumu sniedzēju sarakstam, LM interneta vietnē pieejami  arī citi informatīvi materiāli un dokumenti, ērtākai pakalpojumu un  kompensācijas saņemšanai no Eiropas Savienības struktūrfondiem.

Atgādinām, ka apmācību pakalpojumus pašvaldībām sniedz ESF (Eiropas Sociālā fonda) projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros, un pašvaldībām ir iespēja saņemt kompensāciju 50 procentu apmērā no apmācību faktiskajām izmaksām.

Apmācību  galvenais mērķis ir pilnveidot sociālā darba speciālistu profesionālo  kompetenci, t.sk. par sociāla darba praksē izmantojamām metodēm darbā ar  dažādām klientu mērķa grupām.