15.10.2015

LM informēs žurnālistus par jaunām iniciatīvām sociālā darba pilnveidei pašvaldībās


Kā uzlabot sociālo situāciju novados? Kā visefektīvāk palīdzēt  iedzīvotājiem risināt sociālos izaicinājumus? Kā celt sociālo darbinieku  kapacitāti un paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba  efektivitāti? Kādas jaunas iniciatīvas ieviesīs pašvaldībās?

Atbildes  uz šiem un citiem jautājumiem par plānoto profesionālā sociālā darba  attīstību pašvaldībās žurnālistus informēs preses konferencē, kas notiks ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 11.00 Labklājības ministrijā (LM), 3. stāva zālē, Rīgā, Skolas ielā 28.

Pasākumā piedalīsies labklājības ministrs Uldis Augulis, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktores vietniece Ilze Skrodele - Dubrovska, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Preses  konferences laikā būs iespēja uzzināt arī aktuālāko informāciju par  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm  Latvijā.

Vienlaikus atgādinām, ka no 14.oktobra LM uzsāk īstenot  arī informatīvos pasākumus reģionos sociālajiem darbiniekiem un sociālās  jomas profesionāļiem. To laikā būs iespējams uzzināt par jaunumiem  sociālā darba jomā, izmaiņām sociālās palīdzības jomā, rehabilitācijas  pakalpojumiem no vardarbības cietušajām un vardarbību veikušajām  pilngadīgajām personām, riskiem sociālā gadījumu darbā ar ģimenēm ar  bērniem. Tāpat būs iespējams saņemt rekomendācijas procesa pilnveidei.

Preses  konferencē eksperti saņems noderīgu informāciju par Eiropas Atbalsta  fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā 2015.gadā.  Dienas otrajā pusē dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties  seminārā „Vardarbība pret bērnu un vardarbība bērna ģimenē, tās veidi un  pazīmes, starpinstitucionālā sadarbība, ja notikusi vardarbība”.

Pirmais šāds seminārs notika š14. oktobrī Latgales reģionā – Daugavpilī.