20.10.2015

Atbalstīs vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās


Otrdien, 20. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.

 

Atbalsts paredzēts projektu īstenošanai zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, kas ir iekļautas vietējo rīcības grupu izstrādātajās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās. Atbalstu varēs saņemt darbībām, kas atbilst vietējās attīstības mērķim vai rīcībai un pasākumā atbalstāmajām aktivitātēm – pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos, darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs, zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai, vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

 

Noteikumu projekts nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus un iesniedzamos dokumentus. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošana notiek atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Uz atbalstu pasākumā varēs pretendēt fiziskas un juridiskas personas, tostarp vietējās pašvaldības. Saskaņā ar Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā „Sabiedrības virzīta vietējā attīstība” līdz 2023. gadam kopējais pieejamais finansējums ir 14 700 000 eiro.