22.10.2015

Sagatavota valsts atbalsta programma mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem


Ekonomikas ministrija sagatavojusi un saskaņošanai nodevusi valsts  atbalsta programmas projektu, kas paredz tiešo finanšu instrumentu -   mikroaizdevumu un starta aizdevumu - piešķiršanas kārtību jaundibinātiem  komersantiem, mikro un mazajiem komersantiem.  

Programma izstrādāta ar mērķi veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos komercdarbībā un palielināt komersantu iespēju saņemt finansiālo atbalstu komercdarbības uzsākšanai un attīstībai.  

Programmas ietvaros būs iespēja saņemt mikroaizdevumu līdz 25 000 euro, savukārt starta aizdevumu no 2 000 līdz 150 000 euro. Aizdevumus piešķirs akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum). 

Plānots, ka jaunās programmas darbība tiks sākta 2016. gadā 1. pusē.

Jaunā valsts atbalsta programma būs 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda mikroaizdevumu un starta aizdevumu  programmas turpinājums. Kopējais aizdevumos izsniedzamā finansējuma apmērs ir 30 000 000 euro: 

- Mikroaizdevumiem pieejamais finansējums ir 10 000 000 euro (t.sk. ERAF finansējums 3 000 000 euro un Altum piesaistītais finansējums 7 000 000 euro); 

- Starta aizdevumiem pieejamais finansējums ir 20 000 000 euro (t.sk. ERAF finansējums 10 000 000 euro un Altum piesaistītais finansējums 10 000 000 euro). 

Detalizētāk jaunās programmas nosacījumi aprakstīti Ministru kabineta noteikumu projektā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40372146