22.10.2015

Veselības ministrs piedalās Pasaules Veselības organizācijas konferencē par veselību visas dzīves garumā


No 21. līdz 22.oktobrim veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs  Baltkrievijā piedalījās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rīkotā  Eiropas reģiona ministru līmeņa konferencē par veselību visas dzīves  garumā.

Konferences laikā 53 PVO Eiropas reģiona dalībvalstis pieņēma Minskas deklarāciju, kurā uzsvērta nepieciešamība ar precīziem un mērķētiem veselības veicināšanas pasākumiem aptvert visus cilvēka dzīves posmus, tādējādi sasniedzot PVO programmā „Veselība - 2020” uzstādītos veselības indikatorus.

Diskusijā komentējot pieņemto Minskas deklarāciju, ministrs uzsvēra: „Ar gandarījumu jāsecina, ka Minskas deklarācijā ietvertie uzstādījumi, kuriem pievienojas visas PVO Eiropas reģiona valstis, saskan ar mūsu veselības platformā "Vesels! Latvijas veselības platforma 2015-2065" izvēlētajiem veselības veicināšanas indikatoriem veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību prevencijas un slimību savlaicīgas diagnostikas virzienos, kuros jau esam uzsākuši aktīvu darbu arī likumdošanas jomā. Papildus tam, konferencē esam ieguvuši arī jaunus pētījumu rezultātus un zinātnisku apstiprinājumu dzīvesveida izraisītu faktoru ietekmei uz mūsu veselību dažādos dzīves cikla posmos, kurus varēsim izmantot veselības politikas dokumentu tālākā izstrādē un citu saistīto sektoru iesaistei veselībpratības pilnveidošanā mūsu sabiedrībā."

Konferences gaitā tika prezentēti vairāki jauni pētījumu rezultāti un secinājumi, kas pamato veselīga dzīvesveida izvēļu nozīmību dažādos cilvēka dzīves posmos, kas attiecīgi ietekmē tālāko cilvēka veselības stāvokļa attīstību. Īpaši tika uzsvērts, ka kvalitatīvs dzīves sākums (piemēram, grūtniecības plānošana, dzīvesveids grūtniecības laikā, veselīgs uzturs pirmsskolas vecumā, pusaudžu veselības problēmas un riski) būtiski ietekmē dzīves kvalitāti un veselību visa mūža garumā. Kā tiek uzsvērts deklarācijā, veselības potenciālu individuālā un populācijas līmenī iespējams uzlabot visos dzīves posmos.

Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs paneļdiskusijā dalījās pieredzē par uztura politikas veidošanu Latvijā, īpaši akcentējot veselīga, sabalansēta uztura nozīmi bērnu un pusaudžu veselības un dzīves kvalitātes veidošanā. Ministrs informēja konferences dalībniekus par veselīga uztura paradumu ieviešanas pasākumiem Latvijā – veselīga uztura nodrošināšanu un atsevišķu kaitīgu pārtikas produktu izskaušanu izglītības iestādēs, centieniem aizliegt enerģijas dzērienu lietošanu bērnu vidū, sabiedrības veselības ilgtermiņa platformas „Vesels! Latvijas veselības platforma 2015-2065” izveidi veselīga dzīvesveida popularizēšanai u.c. pasākumiem.

Dr.Guntis Belēvičs atgādināja, ka veselības nozare Latvijā tāpat kā citās valstīs vienpersoniski nevar ieviest visas būtiskās politikas iniciatīvas, ņemot vērā, ka ir virkne jautājumu, kuru risināšanā jāiesaistās arī citām nozarēm (lauksaimniecības, izglītības, vides u.c.). Lai sekmētu veselīga, pilnvērtīga uztura pieejamību sabiedrībai, it sevišķi bērniem, uztura politikas veidošanā ir jāveido starp-sektoru un starp institucionāla sadarbība. Tāpat ministrs uzsvēra, ka veselības nozares mērķu īstenošanā svarīgi ir mācīties no citu valstu pozitīvās pieredzes un prakses.