27.10.2015

Apstiprina jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem darbinieku apmācībām


Ministru kabinets 27. oktobra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto jaunu valsts atbalsta programmu, kurā uzņēmēji varēs saņemt atbalstu darbinieku prasmju pilnveidošanai. 

“Ekonomikas ministrija ir iesākusi jauno plānošanas periodu ar uzņēmumu darbinieku apmācību programmu. Uzņēmēji varēs saņemt atbalstu esošo un jauno darbinieku prasmju pilnveidošanai. Gudri darbinieki ir konkurētspējas pamats. Turpmāk uzsvaru liksim uz ražošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei nepieciešamo prasmju apguvi,” uzsver ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola. 

Programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt biedrības, kas pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un tūrisma nozares komersantus. Biedrībām būs jānodrošina tādas apmācības, uz kuru nepieciešamību norādījuši paši nozares uzņēmumi un ir tādās atbalstāmās jomās kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika, rūpnieciskais dizains, datorzinātne u.c. 

Maksimālais pieejamais finansējuma apjoms vienam projektam var būt pat 900 000 EUR, apmācību izmaksas sedzot  no 30% - 70% apmērā no kopējām izmaksām. 

Jaunās atbalsta programmas pirmās atlases kārtas projektu īstenošana varēs notikt līdz 2018. gada 31. decembrim. Pieejamais finansējums programmas pirmās atlases kārtas ietvaros ir 9 miljoni EUR. Kopumā programmas pirmās kārtas ietvaros plānots atbalstīt vismaz 280 komersantus un apmācībās iesaistīt vismaz 5620 nodarbinātos. 

Programmas ieviešanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Plānots, ka projektu pieņemšana programmas pirmās atlases kārtas ietvaros tiks izsludināta 2015. gada decembrī, kad  CFLA būs izstrādājusi projektu iesniegumu atlases nolikumu, kas ietvers sevī visu būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā projektu pieteikumu iesniedzējiem.

Arī iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā atbalsta programma darbinieku apmācībām bija pieprasīta un veiksmīgi īstenota – kopš 2010. gada programmas ietvaros atbalsts sniegts 241 uzņēmējam, apmācot 20 170 darbiniekus.