04.11.2015

Izglītības komisija: no nākamā gada visām pašvaldībām pašām jānodrošina līdzfinansējums pirmsskolas izglītībai


Pirmsskolas izglītībai jābūt pieejamai visiem bērniem, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums bērniem, kuri rindu dēļ spiesti pašvaldības bērnudārzu vietā izvēlēties privātos. Lai to nodrošinātu, steidzami nepieciešami grozījumi Izglītības likumā, paredzot vienotu metodiku, kā pašvaldības nosaka izmaksas viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei, trešdien, 4.novembrī, uzsvēra Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti.

 

„Būtiski iestāties par vecāku un bērnu interesēm, lai arī pēc 1.janvāra bērniem nodrošinātu iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Vietu trūkums pašvaldību bērnudārzos nevar kalpot par iemeslu tam, ka vecāki nevar atgriezties darba tirgū,” uzsvēra Izglītības komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

 

Šobrīd bērnudārzu rinda ir 15 pašvaldībās, kas nespēj nodrošināt dārziņos vietu visiem pirmsskolas vecuma bērniem, sākot no pusotra gada vecuma. Lielākā daļa no šīm pašvaldībām koncentrējas ap Rīgu. No 2016.gada 1.janvāra beidzas valsts atbalsta programma, pārtraucot valsts līdzfinansējumu privāto pakalpojumu sniedzējiem. Tas nozīmē, ka līdzfinansējums turpmāk pilnā apmērā jāsedz pašvaldībām.

 

Pašvaldības izmanto atšķirīgas pieejas, kā aprēķināt izmaksas viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei, norāda likumprojekta autori. Grozījumi Izglītības likumā paredz Ministru kabinetam deleģējumu noteikt metodiku un kārtību, kā aprēķina šīs izmaksas. Šo summu pašvaldībām būtu jānovirza līdzfinansējumā bērnam, kuram nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā.

 

Komisija vienojās izveidot darba grupu, lai precizētu nepieciešamos Izglītības likuma grozījumus jautājumā par bērna pirmsskolas izglītības programmas izmaksām.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji deputātiem norādīja, ka ministrija izstrādājusi informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem bērnudārzu pieejamības problēmas risināšanai, tostarp par to, kā noteikt izmaksas viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

 

Plašas diskusijas komisijas sēdē izsauca jautājums par pašvaldību atbalstu bērniem, kuri neiet ne pašvaldības, ne privātā bērnudārzā, bet saņem kvalificētas aukles pakalpojumus. Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji iebilda pret ierosinājumiem pašvaldības atbalstam bērniem, kas saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu, uzsverot, ka aukļu jautājums jāskata atsevišķi no iepriekš izklāstītās metodikas.