04.11.2015

Labklājības ministrs U. Augulis Parīzē diskutēs ar OECD ekspertiem


Latvijas delegācija labklājības ministra Ulda Auguļa vadībā 6. novembrī Parīzē (Francija) piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas 127. sesijā. Tajā plānotas diskusijas ar OECD ekspertiem un dalībvalstu pārstāvjiem par OECD ekspertu izstrādāto Latvijas Sociālās politikas pārskatu.

 

Labklājības ministrs Uldis Augulis norāda: „Latvijai dalība OECD nozīmēs pieeju plašai un daudzpusīgai ekspertīzei, kas palīdzēs politikas veidotājiem izvēlēties piemērotākus risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus Latvijas cilvēkiem. Mums būs iespēja mācīties no OECD dalībvalstu pieredzes, identificējot iespējami labākus pasākumus un instrumentus savu sociālekonomiskās politikas mērķu sasniegšanai.

 

Es vēlos uzsvērt, ka darba tirgus un sociālās politikas atbalsta pasākumu izstrādē un pilnveidē Latvija ir izvēlējusies uz pierādījumiem balstītu pieeju, tai skaitā veicot regulārus ietekmes izvērtējumus. Vienlaikus redzu, ka arī Latvijas pieredze sociālās politikas reformu ieviešanā var sniegt ieguldījumu OECD darbā."

 

Latvijas Sociālās politikas pārskata projektā ir izvērtēta Latvijas situācija darba tirgus politikas un sociālās politikas jomā, kā arī analizētas līdzšinējās reformas un sniegts OECD ekspertu redzējums par Latvijas galvenajiem nākotnes izaicinājumiem. Sagatavotais pārskats sniedz neatkarīgu skatījumu uz Latvijas valdības iecerētajām reformām un sniedz rekomendācijas to ieviešanai.

 

Plānots, ka pārskatu papildinās, ņemot vērā 6. novembra OECD dalībvalstu un Latvijas delegācijas pārstāvju diskusiju rezultātus. Sagaidāms, ka dokumentu publicēs 2016. gada pirmajā ceturksnī.

 

Pārskata sagatavošanas procesā OECD Nodarbinātības, darba un sociālo lietu departamenta eksperti vairākkārt apmeklēja Latviju, lai tiktos ar nozaru ministriju un citu valsts un pašvaldību institūciju, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un nozaru asociāciju pārstāvjiem, kā arī pētniekiem. Tāpat eksperti devās reģionālajās vizītēs, apmeklējot uzņēmumus, pašvaldību sociālos dienestus, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles.

 

Atgādinām, ka OECD ir starpvaldību organizācija, kuras sastāvā ir 34 attīstītākās pasaules valstis, to skaitā 21 ES dalībvalstis.  OECD darbā piedalās arī Eiropas Komisija. OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā.