06.11.2015

J.Vucāns: izglītība un darba tirgus - prioritāte Latvijai kā Baltijas jūras parlamentārās konferences prezidējošajai valstij


Izglītība un sasaiste starp darba tirgu ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kam Latvija kā Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) prezidējošā valsts pievērsīs pastiprinātu uzmanību, piektdien, 6.novembrī, uzsvēra BJPK prezidents, Baltijas Asamblejas (BA) Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.

 

Latvijas izvirzītās prioritātes, akcentējot kvalitatīvu izglītību un efektīvu izglītības sasaisti ar darba tirgu, piektdien atzinīgi vērtēja BJPK pārstāvji, Saeimas namā sanākot uz pirmo BJPK Pastāvīgās komitejas sēdi Latvijas prezidentūras laikā. Sēdes dalībnieki uzsvēra, ka jautājumi par izglītības atbilstību darba vides prasībām un jauniešu prasmju attīstīšana ir svarīgi reģiona labklājības veicināšanai.

 

Sēdē, ko vadīja BJPK prezidents J.Vucāns, pastiprināta uzmanība tika veltīta ne vien augstākās izglītības jautājumiem, bet arī arodizglītībai. Sēdes dalībnieki uzklausīja Latvijas pieredzi, veicinot efektīvāku izglītības un darba tirgus sasaisti, ar ko klātesošos iepazīstināja Saeimas deputāts, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Edvards Smiltēns un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis.

 

J.Vucāns sēdē informēja arī par jaunas BJPK darba grupas izveidi. Ilgtspējīga tūrisma darba grupa izskatīs kultūras, ekonomikas, darba tirgus, jūras un piekrastes tūrisma jautājumus. Darba grupā uzmanība tiks pievērsta arī ekoloģijas aspektiem, kas īpaši svarīgi jūras teritoriālā plānojuma izstrādē, veidojot sinerģiju ar Eiropas Savienības (ES) Baltijas jūras reģiona stratēģijas tūrisma politikas sadaļu.

 

Latviju Ilgtspējīga tūrisma darba grupā pārstāvēs BA Latvijas delegācijas deputāts Veiko Spolītis. Uz pirmo sēdi jaunā darba grupa sanāks 12.-13.novembrī Rostokā, Vācijā, lai pārspriestu mērķus un vienotos par darba programmu.

 

Piektdien Pastāvīgā komiteja apsprieda arī Baltkrievijas parlamenta priekšlikumu sadarboties ar BJPK. Sēdes dalībnieki ievadīja diskusijas par to, vai un kādā formā atsaukties Baltkrievijas parlamenta aicinājumam uz ciešākiem parlamentārajiem kontaktiem.

 

Tāpat Rīgā notiekošajā sēdē dalībnieki apsprieda ES samilzušo bēgļu krīzi, īpašu uzmanību veltot tam, kā šī problēma skar Baltijas jūras reģiona valstis. Sēdes dalībnieki pārrunāja aktuālo politisko situāciju bēgļu jautājumā, pievēršoties arī integrācijas jautājumiem.

 

Sākot ar 1.septembri, Latvija uz gadu pārņēmusi BJPK prezidentūru. BJPK ir 1991.gadā dibināts Baltijas jūras reģiona valstu parlamentāriešu forums, kurā darbojas pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas. BJPK strādā parlamentārieši no 11 nacionālajiem parlamentiem, 11 reģionālajiem parlamentiem un piecām reģiona parlamentārajām organizācijām. Saeima šajā forumā ir iesaistījusies kopš tā pirmsākumiem, un to pārstāv BA Latvijas delegācija.